VZP: Loni se kvůli problémům s alkoholem a drogami léčilo 1 371 nezletilých. Jejich léčba stála přes 19 milionů

Každý rok se s koncem školy a začátkem prázdnin opakují případy dětí, které strážníci, policisté či záchranka sbírají opilé v ulicích. Bohužel to ale není jen problém závěru školního roku – klientů VZP, kterým ještě nebylo 18 let, ale už se u nich projevily duševní poruchy způsobené užíváním návykových látek, registruje pojišťovna každoročně kolem 1 200–1 300. V roce 2018 se léčilo přesně 1 371 nezletilých, z toho více než polovina (55 %) kvůli problémům s alkoholem (757 osob mladších 18 let). Jejich léčba stála necelých 6 milionů (5,7 milionu). Druhou nejčastější skupinou jsou lidí užívající kombinace různých drog drog. Těch loni VZP evidovala 264 a jejich léčba stála necelých 4,5 milionu. Třetí nejčastější skupinu pacientů tvořili uživatele pervitinu a jiných stimulancií (216 nezletilých osob). Jejich léčba stála 5,7 milionu (viz tabulka níže).

Za péči o mladé alkoholiky a toxikomany zaplatila loni největší zdravotní pojišťovna celkem 19,1 milionu korun. Je to historicky nejvyšší částka. VZP na tato alarmující data upozorňuje při příležitosti Mezinárodního dne proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi, který připadá na středu 26. června.

Počty klientů VZP mladších 18 let, kteří byli léčeni kvůli návykovým látkám

  Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
Počet pacientů 1 325 1 267 1 194 1 272 1 371
Náklady v Kč 15 499 171 15 231 536 14 153 517 14 509 611 19 153 615

Více než 52 % dětí, které byly loni léčeny kvůli užívání návykových látek, mělo problémy s alkoholem. U zbývajících však do hry vstoupily jiné omamné látky. V 264 případech šlo o kombinaci více drog, 216 případů měl na svědomí pervitin a 193 kanabinoidy.

Jaké návykové látky loni přivedly k lékaři klienty VZP mladší 18 let

  Počet pacientů Náklady v Kč
Alkohol 757 5 721 886
Opioidy 29 159 324
Kanabinoidy 193 2 215 402
Sedativa nebo hypnotika 98 653 971
Kokain 2 4 230
Jiná stimulancia (pervitin) 216 5 650 224
Halucinogeny 19 165 120
Tabák 7 17 872
Prchavé látky 19 85 075
Kombinace drog 264 4 480 511
Celkem  1 371* 19 153 615

*Jde o počet pojištěnců, nikoliv o součet všech řádek – někteří měli problém s více návykovými látkami

Náklady na léčbu přesahující 19 milionů korun zahrnují pouze péči přímo související s duševními poruchami způsobenými užíváním návykových látek. Další, s největší pravděpodobností výrazně vyšší částky, bude pojišťovna muset vydat za léčbu zdravotních problémů, které s alkoholismem a toxikománií souvisejí. Omamné látky v různé míře poškozují většinu orgánů v lidském těle a je jen otázkou míry a času, kdy a jak se u závislých osob obtíže projeví.

 

Zdroj: VZP

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.