ČSÚ: Počet nezaměstnaných se meziročně snížil na 102 tisíc. Roste počet zaměstnanců ve vyšším věku a průměrný věk pracujících

Podle údajů z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS), které zveřejnil Český statistický úřad, se zaměstnanost v ČR meziročně zvýšila o 6,7 tis. osob. Ve 2. čtvrtletí 2019 tak bylo zaměstnaných 5 295,9 tisíc obyvatel. Míra zaměstnanosti (podíl počtu pracujících osob v populaci 15–64 let) se zvýšil na 75,0 %, u mužů na 82,0 % a u žen na 67,8 %. Tempo růstu celkové zaměstnanosti se však od druhé poloviny roku 2018 výrazně snižuje. Oproti 1. čtvrtletí 2019 se průměrný počet zaměstnaných snížil o 21,3 tis. osob. Zvýšil se počet zaměstnanců (o 14,0 tis. na 4 403,2 tis.). Naopak poklesl počet podnikatelů se zaměstnanci (o 3,3 tis. na 160,8 tis.) i počet podnikatelů bez zaměstnanců (o 2,4 tis. na 707,4 tis.).

Meziročně se zvýšil počet pracujících v terciárním sektoru služeb (o 27,9 tisíc), nejvíce ve zdravotní a sociální péči.

Počet dlouhodobě nezaměstnaných klesl na 33 tisíc

Celkový počet nezaměstnaných se meziročně snížil o 15,8 tis. na 102,4 tisíc osob (u žen o 10,7 tis. na 55,1 tisíc, u mužů o 5,1 tisíc na 47,3 tisíc). Zároveň poklesl počet dlouhodobě nezaměstnaných (rok a déle) o 2,7 tisíc na 33,0 tisíc osob. Obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO (podíl nezaměstnaných k pracovní síle, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) klesla ve 2. čtvrtletí 2019 na 1,9 %.

V rámci výběrového šetření jsou zjišťovány údaje i za osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají, a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat. Ve 2. čtvrtletí 2019 činil jejich počet 104,6 tis. osob, tj. o 3,7 tis. méně než ve stejném období roku 2018. Většina osob, které by chtěly pracovat, však nemůže ihned nastoupit do případného zaměstnání. Nejpozději do 14 dnů je schopno nastoupit jen 35,1 tis. těchto osob.

Průměrný věk pracujících dále rostl

Prodlužující se doba přípravy na výkon budoucího zaměstnání a zvyšování důchodového věku se promítají do rostoucího průměrného věku pracujících. Počet pracujících ve věku do 40 let se snížil o 56,3 tisíc. Důvodem je zejména fakt, že nejsilnější ročníky narozené v první polovině 70. let se již přesáhly věkovou hranici 40ti let. Počet pracujících ve věku 45–49 let vrostl o 45,7 tisíc, ve věku 55–59 let o 24,0 tisíc a ve věku 65 a více let o 6,3 tisíc. Od 2. čtvrtletí 2010 do 2. čtvrtletí 2019 se průměrný věk pracujících zvýšil o 2 roky na 43,3 roku (43,7 u žen a 42,9 u mužů), což je dané i tím, že mladší ženy jsou častěji ekonomicky neaktivní kvůli péči o děti (rodičovské dovolené).

Stárnou jak zaměstnanci, tak podnikatelé.  Od 2. čtvrtletí 2010 do 2. čtvrtletí 2019 se průměrný věk zaměstnanců zvýšil o 1,8 roku na 42,7 roku, u podnikatelů se zaměstnanci o 3,7 roku na 49,0 roku a podnikatelů bez zaměstnanců o 2,6 roku na 45,8 roku.

Vývoj počtu zaměstnaných a nezaměstnaných ve 2. čtvrtletí 2009 až 2019 podle VŠPS

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zaměstnaní 4941,3 4880,9 4876,4 4888,1 4953 4962,2 5044,3 5128,5 5197,3 5289,2 5295,9
Nezaměstnaní 333,9 374,7 351,4 350,9 358 318,6 261,8 209,7 158,8 118,2 102,4
Zaměstnaní, sezónně očištěné počty 4939,2 4877,7 4873 4883,4 4940,4 4960,6 5039 5121,6 5194,6 5292 5306,3
Nezaměstnaní, sezónně očištěné počty 343,3 385,2 361,5 360,9 371,6 328,2 272,1 215,2 163,4 121,8 104,9

_______

Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly žádné zaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů. Tato metodika je jednotná pro všechny členské země EU a poskytuje mezinárodně srovnatelné údaje. Je třeba vzít v úvahu skutečnost, že definice nezaměstnaných podle ILO se liší od definice uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce Ministerstva práce a sociálních věcí

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Mgr. Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky práce a rovných příležitostí, tel.: 274 052 694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marta Petráňová, oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí, tel.: 274 054 357, e mail: marta.petranova@czso.cz

Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2019 a predikce vývoje přirozeného pohybu a salda migrace v první polovině roku 2019.
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení předběžného zpracování: 22. 7. 2019 / 26. 7. 2019

 

Zdroj: ČSÚ

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.