MPSV vydalo metodiku pro sociální pracovníky, jak pomáhat se sociálním bydlením

MPSV vydalo dlouho očekávanou „Metodiku sociální práce v sociálním bydlení“. Jedná se o první ucelený materiál, který se zaměřuje na celý proces sociální práce v sociálním bydlení, tedy od vyhledání lidí ohrožených ztrátou bydlení, podporou před vstupem do sociálního bydlení i v průběhu jeho poskytování, až po ukončení spolupráce.

„Chtěli jsme poskytnout sociálním pracovníkům na obecních úřadech a v neziskových organizacích, kteří pracují nebo budou pracovat s klienty v sociálním bydlení, ucelený přehled hlavních témat, která se problematiky sociálního bydlení týkají,“ komentuje vydání materiálu Mgr. David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení.

Při přípravě příručky byl kladen důraz hlavně na praktickou využitelnost pro pracovníky v přímém kontaktu s cílovými skupinami sociálního bydlení, k postupnému sjednocování praxe sociální práce na obecních úřadech a poskytnutí vodítek k její praktické realizaci v místech, kde se sociálnímu bydlení obce začínají systematičtěji věnovat. Nová metodika je dílem širokého autorského kolektivu, konzultujících expertů a dalších připomínkujících subjektů nejen z MPSV.

Pro lepší přehlednost je příručka rozdělena do několika brožur, z nichž se každá věnuje jednotlivým okruhům témat a je k dispozici v tištěné i elektronické verzi.