Počet obětí na pražských silnicích roste. Loni zemřelo 31 lidí, z toho 25 chodců. Praha to chce změnit

V loňském roce zemřelo na pražských silnicích 31 osob. Z toho bylo 25 chodců, osm z nich zemřelo při srážce s tramvají. Na smrtelné nehody chodců, avšak nejen na ně, upozorňuje “Evropský den bez úmrtí na silnicích” (European Day Without A Road Death, EDWARD), do kterého se hlavní město zapojilo již podruhé.

Jedná se o mezinárodní projekt, který od roku 2016 organizuje Evropská síť dopravních policií (European Traffic Police Network – TISPOL). Cílem je zvýšit povědomí o bezpečnosti silničního provozu a tím i výrazně snížit počet úmrtí a vážně zraněných na silnicích. TISPOL si pro ročník 2019 vybral právě Prahu, kde zahájí Evropskou jízdu bezpečnosti. Akce je součástí Evropského týdne mobility, jehož letošním tématem je „Bezpečná chůze a jízda na kole“.

„Se zbytečnými úmrtími chodců v pražských ulicích je potřeba něco dělat, a proto jsem rád, že jsme se připojili k celoevropské osvětové akci EDWARD. Vznikly dvě výstavy, které nám budou připomínat, jak drastické následky může mít nepozornost nebo spěch. Konat se budou také preventivní přednášky na školách mezi budoucími řidiči. Velké díky patří všem partnerům, kteří se rozhodli zapojit,“ uvádí Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy a radní pro oblast dopravy.

V souvislosti s Evropským dnem bez úmrtí na silnicích byla v Zítkových sadech v Praze 2 instalována unikátní výstava andělských soch. Celkem 25 andělů symbolizuje všechny chodce, kteří přišli o život při dopravních nehodách na území Prahy v roce 2018. „Instalace 25 soch symbolizuje to, že se nejedná jen o chladné statistické údaje, ale naopak o 25 zbytečně zmařených životů konkrétních 25 lidí. Akce má i preventivní stránku, neboť velmi názorně poukazuje na typické chyby chodců, ale i řidičů, které mohou vést k nehodám s vážným či dokonce smrtelným zraněním chodců,“ říká Roman Budský, předseda expertní rady Platformy Vize 0, která je jedním z partnerů akce.

Vedle výstavy andělů vznikla i doprovodná informační expozice k bezpečnosti silničního provozu. Jeden z jejích panelů je věnován problematice střetu tramvaje s chodci, kterých neúprosně přibývá. Proto Dopravní podnik hl. m. Prahy spustil v letošním roce kampaň Neskákej mi pod kola. „Velký problém je nepozornost. Většina lidí na přechodech nesleduje dopravu, ale raději se věnuje mobilnímu telefonu, poslouchá hudbu a nevnímá okolní svět,“ konstatuje Jiří Polomis, krajský koordinátor BESIP hl. m. Praha. A dodává: „Chodci by si měli hlavně uvědomit, že brzdná dráha nezatížené tramvaje, která jede 50 kilometrů v hodině, činí zhruba 42 metrů, při zatížené ještě více. Osobní vůz stejnou rychlost ubrzdí za necelých 13 metrech. Navíc řidič tramvaje nemá šanci se jakékoliv překážce vyhnout.“

„Každý účastník silničního provozu, ať už v kategorii chodce nebo řidiče motorového či nemotorového vozidla, se musí chovat ohleduplně nejen vůči ostatním účastníkům, ale i vůči sobě samému. Represivní a preventivní činnost Policie ČR nikdy nemůže nahradit vlastní zodpovědnost každého člověka. Respektování pravidel chování a právních norem je přece nedílnou součástí soužití ve společnosti, a takto by měli být lidé vychováváni již od malička. Statistika tragických následků dopravních nehod není pouhým přehledem čísel, ale smutným obrázkem zbytečně zmařených lidských životů,” říká plk. Jiří Zlý, ředitel služby dopravní policie Policejního prezidia ČR.

Do akce EDWARD se zapojila i Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy. „Jen za červenec a srpen vyjížděly posádky pražské záchranky k více jak 400 dopravním nehodám. Provoz v metropoli je stále intenzivnější, což klade zvýšené nároky na všechny zúčastněné, od řidičů po chodce, posádky záchranné služby nevyjímaje. Vítáme každou iniciativu, jejímž cílem je posílení bezpečnosti Pražanů a návštěvníků hlavního města v ulicích,“ doplňuje Petr Kolouch, ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.

Letošní akci podpořili i studenti ze Střední průmyslové školy dopravní. V centru Prahy vyzývali kolemjdoucí, aby podepsali elektronický Slib bezpečnosti (níže) a zvýšili tak podíl vlastní odpovědnosti při dodržování pravidel silničního provozu. 26. září bude Střední průmyslová škola dopravní v Motole hostit besedu, na které vystoupí zástupci záchranných složek a řada dalších odborníků. Účelem panelové diskuse je poskytnout mladým lidem zcela nezkreslenou představu o tom, jaké fatální dopady může mít nepozornost, nevěnování se řízení a podobně. A právě v tento den také vyvrcholí zapojení 25 evropských zemí do projektu EDWARD.

Můj slib bezpečnosti na silnici:

Slibuji, že:

 1. Budu připomínat své rodině, přátelům a kolegům, aby byli na silnicích opatrní.
 2. Z bezpečnostních důvodů budu rozsvěcovat světla.
 3. Budu řídit nejbezpečněji jak dovedu a respektovat pravidla, ať už budu za
  volantem nebo budu řídit motocykl či kolo.
 4. Budu obzvláště ostražitý a pozorný k potřebám chodců, cyklistů, dětí a seniorů.
 5. Budu jezdit rychlostí, která je jak legální, tak bezpečná.
 6. Budu provádět řádné bezpečnostní kontroly svých pneumatik.
 7. Budu věnovat mimořádnou pozornost jízdě v blízkosti škol a míst, kde je hodně
  dětí.
 8. Nikdy nebudu jezdit po požití alkoholu nebo drog a léků, které by mohly ovlivnit
  bezpečnost.
 9. Budu se dívat co nejdále dopředu a nebudu najíždět na ostatní řidiče přede
  mnou.
 10. Budu mít vždy zapnuté bezpečnostní pásy a zajistím, aby je všichni ostatní v autě
  měli rovněž zapnuté.
 11. Nikdy nebudu používat při řízení svůj mobilní telefon.
 12. Zajistím, abych nebyl vyrušován ničím uvnitř ani vně mého vozu, ani myšlenkami,
  které by odváděly moji pozornost.
 13. Budu dávat dobrý příklad svým pasažérům klidnou a bezpečnou jízdou.
 14. Jestliže jsem pasažérem, budu se chovat tak, aby měl řidič klid na řízení.

Slib bezpečnosti (anglicky)

Zdroj: Portál hlavního města Prahy