Maláčová: Největším úspěchem jednání o rozpočtu je růst důchodů a rodičovského příspěvku

Růst důchodů a rodičovského příspěvku – to jsou největší úspěchy Ministerstva práce a sociálních věcí při vyjednávání o rozpočtu na příští rok. Ministryně Jana Maláčová (ČSSD) vyjednala pro svůj resort o 15,6 miliardy Kč navíc na mandatorní výdaje nad rámec valorizace. Současně získala o 400 milionů Kč více na investice na výstavbu a rekonstrukci domovů pro seniory.

Ve srovnání s ostatními resorty jde o druhé největší navýšení mandatorních výdajů nad rámec valorizace. „Jsem ráda, že koalice navyšuje prostředky na sociálně demokratické priority. Pomáhat seniorům, rodinám s dětmi i zdravotně postiženým je pro mě zásadní. Kvalitní sociální politika není zadarmo, společnosti se ale tato investice vrátí,“ zdůraznila ministryně Jana Maláčová.

Ministryně Maláčová vyjednala, nad rámec povinné valorizace, 7 mld. Kč navíc na důchody. Díky tomu se penze v příštím roce zvýší v průměru o 900 Kč. Návrh MPSV na vyšší, než zákonem daný, růst penzí už schválila minulý týden Poslanecká sněmovna.

Rozpočet také počítá s růstem rodičovského příspěvku z 220 tisíc na 300 tisíc korun. Na navýšení tzv. rodičáku pro všechny aktivně pobírající rodiče je vyčleněno dalších 8,6 mld. Kč.

Peníze budou i na výstavbu nebo rekonstrukci domovů pro seniory. MPSV zajistilo o 400 mil. Kč víc, než byl původní plán. Celkem tak půjde na rozšiřování sítě pobytových sociálních služeb 0,5 mld. Kč.

Na tzv. nemandatorní výdaje bude moci ministryně Jana Maláčová pro rok 2020 získat dalších až 8 mld. Kč nad rámec původního návrhu ministerstva financí.

„Původní návrh ministerstva financí počítal s výrazným osekáním nemandatorních výdajů MPSV. Některé služby by se prakticky musely zrušit, jiné by byly výrazně omezeny. To se týkalo třeba sociální práce na obcích, dotačních programů pro prevenci rozpadu rodin, ochranu seniorů nebo na pěstounskou péči a ochranu ohrožených dětí. Jsem ráda, že se nám tuhle pohromu podařilo odvrátit,“ uzavřela ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

 

Zdroj: Tiskové oddělení MPSV