Počet vyplácených invalidních důchodů v roce 2014 podle příčin invalidity

V roce 2014 pobíralo invalidní důchod celkem více než 413 tisíc osob, z toho téměř polovina (46 %) připadala na invaliditu III. stupně (celkem 191 tisíc), 16 % na invaliditu II. stupně (66 tisíc) a 38 % (156,5 tisíc) na invaliditu I. stupně. Nejčastějším důvodem pobírání iNvalidního důchodu byly “nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně” (diagnózy M00–M99 podle MKN-10). Z tohoto důvodu pobíralo v roce 2014 důchod téměř 120 tisíc lidí. Na druhém místě byly “duševní poruchy a poruchy chování” (dg F00–F99). Na základě těchto příčin pobíralo invalidní důchod více než 92 tisíc osob. U příjemců ve třetím stupni invalidity tvořily duševní nemoci a poruchy třetinu všech invalidních důchodů. Celkově každý pátý invalidní důchodce pobíral důchod z důvodu duševní poruchy a poruchy chování.

 

Počet vyplacených invalidních důchodů v České republice v roce 2014 podle příčiny a stupně

Skupina I. stupeň II. stupeň III. stupeň Celkem
1. skupina 898 386 1 041 2 325
2. skupina 11 444 5 526 18 068 35 038
3. skupina 545 292 568 1 405
4. skupina 5 912 3 027 6 888 15 827
5. skupina 20 124 9 874 62 197 92 195
6. skupina 9 857 4 755 19 368 33 980
7. skupina 2 344 1 051 3 911 7 306
8. skupina 5 042 1 057 1 236 7 335
9. skupina 13 202 7 334 20 945 41 481
10. skupina 3 359 2 143 5 015 10 517
11. skupina 4 903 2 395 4 800 12 098
12. skupina 1 880 705 987 3 572
13. skupina 63 773 22 525 33 522 119 820
14. skupina 1 228 942 2 574 4 744
15. skupina 8 5 15 28
16. skupina 43 24 60 127
17. skupina 2 086 700 2 709 5 495
18. skupina 76 35 136 247
19. skupina 9 735 3 251 6 835 19 821
Celkem 156 459 66 027 190 875 413 361

Zdroj: ČSSZ

 

1. skupina Některé infekční a parazitární nemoci A00–B99.
2. skupina Novotvary C00–D48.
3. skupina Nemoci krve
4. skupina Nemoci endokrinní
5. skupina Duševní poruchy a poruchy chování F00–F99.
6. skupina Nemoci nervové soustavy G00–G99.
7. skupina Nemoci oka a očních adnex H00–H59.
8. skupina Nemoci ucha a bradavkového výběžku H60–H95.
9. skupina Nemoci oběhové soustavy I00–I99.
10. skupina Nemoci dýchací soustavy J00–J99.
11. skupina Nemoci trávicí soustavy K00–K93.
12. skupina Nemoci kůže a podkožního vaziva L00–L99.
13. skupina Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně M00–M99.
14. skupina Nemoci močové a pohlavní soustavy N00–N99.
15. skupina Těhotenství
16. skupina Některé stavy vzniklé v perinatálním období P00–P96.
17. skupina Vrozené vady
18. skupina Příznaky
19. skupina Poranění