ČSÚ: Máme nejvíce středoškolsky vzdělaných obyvatel a pijeme nejvíce alkoholu v EU

Již od roku 2006 vydává ČSÚ titul Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje). Z rozsáhlé nekomentované publikace, která obsahuje údaje ze všech statistických oblastí, lze zjistit, jak na tom v předchozích letech byla Česká republika v porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie. Z analýzy vyplývá, že máme nejvíce středoškolsky vzdělaných obyvatel (91,6 %) ze všech zemí Unie nebo že patříme mezi země s nejvyšším počtem žáků na učitele, máme třetí nejvyšší počet lůžek akutní péče na obyvatele. Nehezké prvenství mezi zeměmi Evropské unie, nebo alespoň mezi těmi, u nichž byl tento údaj k dispozici, nám v roce 2013 patřilo ve spotřebě čistého alkoholu na osobu ve věku 15 a více let. Podle údajů OECD vypila jedna osoba v Česku v průměru 11,5 l čistého alkoholu.

V ekonomice jsme přeskočili pět evropských zemí

Hrubý domácí produkt je ukazatelem ekonomické výkonnosti každé země. Pro lepší možnosti srovnání mezi zeměmi se uvádí v přepočtu na obyvatele a ve standardu kupní síly (PPS). Standard kupní síly je umělá měna odrážející rozdíly v národních cenových úrovních, které nejsou zachyceny směnným kurzem.
Ve srovnání s evropskými zeměmi jsme byli v roce 2014 ve výši hrubého domácího produktu na obyvatele (22 900 PPS) na 14. místě. Mezi roky 2000 a 2014 jsme se posunuli z 19. příčky o pět míst dopředu a nechali tak za sebou státy: Kypr, Portugalsko i Řecko a všechny nové členské země Evropské unie.
Absolutním lídrem ve výši hrubého domácího produktu na obyvatele se v roce 2014 stalo Lucembursko (73 500 PPS), druhé bylo Irsko (36 800 PPS). Pomyslnou tabulku uzavíralo Bulharsko s hodnotou 12 800 PPS.

Nejraději cestujeme autem, poměrně málo létáme

Na dovolenou jezdíme zejména osobním automobilem. Tímto dopravním prostředkem uskutečnilo v roce 2013 celkem 68,2 % osob ve věku 15+ své soukromé cesty s průměrně čtyřmi a více přenocováními. Létáme poměrně málo – jen ve 14,1 % případu. Nejvíce v roce 2014 létali na dovolenou Malťani (88,3 %), u kterých je logicky s ohledem na polohu jejich ostrova druhý nejčastější způsob cestování vodní dopravou (11,7 %). Hodně létají obyvatelé i ostatních ostrovních států – Irové (67,8 %) a Britové (54,4 % osob). Z obyvatel pevninských států létají nejvíce Estonci (47 %) a Lucemburčané (43,1 %).
Navzdory naší rozsáhlé železniční síti (se 124 km na 1 000 km2 má Česko nejhustší železniční sít v Unii) jen 5,9 % obyvatel ČR jelo na dovolenou vlakem. Vlak rádi využívají Rumuni (15,6 %) a Francouzi (13,5 %). Autobusem jezdili nejraději na dovolenou Lotyši (26,6 %). Češi využili tento dopravní prostředek jen v 11,2 % případu.

Třetí nejvyšší počet lůžek akutní péče na obyvatele

Počet lůžek akutní péče se v České republice neustále snižuje. V přepočtu na tisíc obyvatel jsme jich měli v roce 1990 nejvíce ze sledovaných zemí Evropské unie (8,1). V roce 2013 to bylo již jen 4,4 lůžka. Počet lůžek se ale snižuje i v ostatních zemích, nejen u nás. A tak přestože se u nás počet lůžek akutní péče na obyvatele snížil od roku 1990 do roku 2013 téměř o polovinu, stále patříme mezi země, které jich mají nejvíce. Více lůžek než my mají jen naši sousedé – Německo (5,3) a Rakousko (5,4). Naopak nejméně jich mají ve Švédsku (1,9) a v Irsku (2,1).

Pijeme nejvíce alkoholu

Nehezké prvenství mezi zeměmi Evropské unie, nebo alespoň mezi těmi, u nichž byl tento údaj k dispozici, nám v roce 2013 patřilo ve spotřebě čistého alkoholu na osobu 15+.
Podle údajů Organizace pro hospodářskou pomoc a rozvoj vypila jedna osoba v Česku v průměru 11,5 l čistého alkoholu. Vyšší spotřebu sice vykazovalo Rakousko, ale poslední dostupný údaj (12,2 l) pochází z roku 2011.

Produkujeme málo odpadu

Velmi dobře vychází naše republika ve srovnání v produkci komunálního odpadu na obyvatele (pouze 307 tun v roce 2013) ve srovnání například s Dánskem (747 tun). Nejméně odpadu vyprodukovalo Rumunsko – pouze 272 tuny na obyvatele.

Přečíst celý článek.

 

Zdroj: ČSÚ (Statistika&My)

Pozn.: Redakčně zkráceno a upraveno