Europoslanci odsoudili kriminalizaci sexuální výchovy v Polsku

Evropský parlament vyjádřil ve čtvrtek hluboké znepokojení nad návrhem zákona, který by v Polsku mohl trestat učitele sexuální výchovy vězením.

Poslanci v nelegislativním usnesení schváleném poměrem hlasů 471 (pro): 128 (proti): 57 (zdrželo se hlasování) kritizovali legislativní návrh, který by výuku sexuální výchovy pro nezletilé osoby postavil v Polsku mimo zákon. Podle pozměněného znění novely zákona zaměřeného na boj proti pedofilii by učitelé sexuální výchovy mohli být za svou činnost potrestáni odnětím svobody až na tři roky, přičemž alternativní návrh zvyšuje horní sazbu až na pět let.

Evropský parlament odsoudil nedávný vývoj v Polsku, které se podle poslanců vydalo cestou nepravdivých informací, stigmatizace a zákazu sexuální výchovy. Poslanci vyzvali polský parlament, aby tento návrh zákona, který představuje další pokus o omezení sexuálních a reprodukčních práv v Polsku, nepřijal.

Vzdělávání jako ochrana mladých lidí před zneužíváním

Usnesení vybízí všechny členské státy EU, aby pro mladé lidi na školách zavedly komplexní a věkově přiměřenou výchovu v oblasti sexuality a vztahů. Poslanci zdůrazňují, že nedostatek informací a vzdělání o sexu a sexualitě mladé lidi nechrání, ale spíše ohrožuje jejich bezpečnost, jelikož zvyšuje jejich zranitelnost a snižuje jejich schopnost rozpoznat sexuální vykořisťování, zneužívání a násilí, včetně online obtěžování.

Vzdělávání mladých lidí v oblasti vztahů založených na rovnosti pohlaví, souhlasu a vzájemném respektu může také pomoci v boji proti genderovým stereotypům, homofobii, transfobii a genderově motivovanému násilí, uvádí se ve schváleném usnesení.

Parlament zároveň vyzdvihl důležitou úlohu občanské společnosti při poskytování sexuální výchovy. Poslanci v této souvislosti vyzvali k vyčlenění odpovídajících prostředků, například prostřednictvím programu Práva a hodnoty a dalších pilotních projektů, které by v letech 2021-2027 mohly pomoci financovat tyto organizace. Plénum také požádalo Radu (ministrů) EU, aby se návrhem polského zákona zabývala v kontextu současných slyšení o situaci v zemi v rámci řízení podle článku 7 odst. 1 Smlouvy o EU.

 

Zdroj: Evropský parlament