ČALS: Může kauza “Slunečnice” přinést zlepšení v oblasti péče o lidi s demencí? Věříme, že ano

Seriál Ve stínu Slunečnice pozorně sledovali nejen stávající či potenciální klienti sociálních služeb a jejich rodiny, ale také profesionálové, kteří v sociálních službách působí. Může seriál přinést příležitost pro zlepšení celého sektoru? Věříme, že ano.

S velkým znepokojením jsme v uplynulých dvou týdnech sledovali vývoj kolem dění na prvním oddělení ostravského domova pro seniory Slunečnice. Kromě toho, že popisované jednání nás pobouřilo stejně jako každého normálního člověka, reportáže nás navíc donutily zamýšlet se nad tím, jak plní naše organizace své poslání. Česká alzheimerovská společnost se totiž mimo jiné zabývá certifikací služeb, které jsou poskytovány v souladu s naší představou o kvalitní péči pro lidi s demencí.

Certifikát Vážka® přitom relativně nedávno obhájila také služba domov se zvláštním režimem, kterou poskytuje zařízení Slunečnice. Přestože se seriál televize Seznam netýkal námi certifikované služby, objevilo se v reportážích o prvním oddělení několik důležitých momentů, které se potenciálně mohou dotýkat i péče o lidi s demencí na odděleních, která Vážku® mají. Je to nahlížení na bolest u starších lidí a její bagatelizace, je to práce se zaměstnanci, jejich vzdělávání, počet a odborné vedení, které zahrnuje jak podporu, tak i kontrolu a je to také způsob řešení stížností. Vzhledem k tomu, že jsou to oblasti, které má na starosti vedení domova – vedoucí zdravotně sociálního úseku a ředitel, nemusí se popsané problémy týkat jenom prvního oddělení, ale i dalších oddělení domova.

Během dvou auditů, které prozatím ve zdejším domově se zvláštním režimem proběhly, viděly naše auditorky péči, která je v průměru v souladu s Pravidly pro udělování certifikátu Vážka®. V obou auditech získal místní domov se zvláštním režimem přibližně 85 bodů ze 100 (hranice pro udělení certifikátu je 75 bodů; vynikající zařízení získávají více než 90 bodů). Součástí hodnocení je i tzv. „test babičky“, který auditorkám umožňuje vyjádřit jakýsi pocit z navštíveného místa. „Doporučily by auditorky danou službu své babičce?“ Zde získal domov ze zvláštním režimem 4 body z 5, což odpovídá celkovému hodnocení jaksi v dobrém slova smyslu průměrné služby.

Pevně věříme, že v domově se zvláštním režimem Domova Slunečnice Ostrava pracují lidé, kteří vědí, že je jejich povolání velmi těžké, ale považují jej za smysluplné, přistupují k práci odpovědně a usilují o profesionální péči. Tito lidé momentálně neprožívají jednoduché období. Starost o zaměstnance je přitom stejně důležitá jako péče o klienty. Bez nich to prostě nejde. Jakou péči dá vedení domova svým zaměstnancům, takovou péči nakonec tito zaměstnanci budou věnovat svým klientům. Koncem minulého týdne se navíc, zdá se, daly věci do pohybu dobrým směrem – vyjádření primátora Ostravy dává naději, že se celá situace začíná řešit. Rozhodli jsme se proto certifikát Vážka® domovu se zvláštním režimem ostravské Slunečnice prozatím neodebírat, ale nabídnout panu řediteli mimořádný audit, který by prověřil, zda a jak se celý problém týká také domova se zvláštním režimem. Nabídka byla panu řediteli zaslána dnes. O jeho reakci budeme informovat.

4. prosince 2019, Martina Mátlová

 

Zdroj: Česká alzheimerovská společnost (ČALS)