Dobrovolně pomáhají žít život s rakovinou

U příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků 5. prosince připomíná nezisková organizace Amelie, z.s. významné výročí akreditace svého dobrovolnického programu, který již více jak deset let pomáhá lidem s rakovinou i jejich blízkým žít běžný život. Tato pomoc se neobejde bez dobré vůle a ochoty desítek dobrovolníků.

Bezplatné služby odborného psychologického a sociálního poradenství pro onkologicky nemocné a jejich blízké nabízí organizace zejména prostřednictvím svých Center a díky Lince Amelie, která má celorepublikové pokrytí. Součástí této psychosociální pomoci je i akreditovaný dobrovolnický program, který Amelie realizuje především na onkologických pracovištích různých nemocnic. Zde navštěvují ochotní dobrovolníci Amelie pacienty i několikrát za týden. Tráví s nimi čas u lůžka, připravují pro ně zajímavé aktivity nebo jim poskytují bezplatné občerstvení a informace na ambulancích. „Dobrovolníci jsou nám velkou oporou také při aktivitách s klienty v Centrech a při různých akcích pro širší veřejnost. Poskytují svůj čas a energii nemocným nezištně a my si toho velmi vážíme. Ročně vykonají několik tisíc kontaktů s potřebnými. Získáváme pozitivní zpětné vazby na naši činnost nejen od nemocných, ale i od zdravotníků a veřejnosti,“ upřesnila Michaela Čadková Svejkovská, ředitelka Amelie.

Oblast dobrovolnictví v nemocnicích sice patří mezi jednu z těch nejtěžších, přesto se zájem o dobrovolnické zkušenosti stále zvyšuje. Mezi zájemci o dobrovolnictví v Amelii je vítán každý, kdo dosáhl zletilosti a má chuť se zapojit. Dobrovolníci, kteří chtějí působit v programu pro pomoc onkologicky nemocným a jejich blízkým, však musí absolvovat odborné školení a uzavřít dobrovolnickou smlouvu. Bezpečná dobrovolnická činnost pro všechny je totiž na prvním místě. Jde však o zkušenost, která často oslovuje nejen dobrovolníky z řad pracujících, seniorů, ale i mladých lidí. „Amelie mi otevřela oči. Uvědomila jsem si, co je v životě důležité a co jsou malichernosti. Díky dobrovolnictví jsem zažila spoustu krásných setkání a příběhů plných obyčejných věcí, ale i životní moudrosti. S nemocnými se často od srdce jak smějeme, tak pláčeme. Někdy to nejsou lehké okamžiky, jsou však velmi opravdové,“ dodala dobrovolnice Petra, která působí v Nemocnici Na Pleši.

Při příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků, který se celosvětové připomíná ke dni 5. prosince, vyjadřuje Amelie poděkování svým dobrovolníkům i jejich podporovatelům. Mezi tradiční akce organizace patří i mikulášská nadílka, která se realizuje pro pacienty na onkologiích. Letos si však dobrovolnický program Amelie připomíná i významné výročí své akreditace. Myšlenka dobrovolnictví na onkologii se začala formovat díky Pavle Tiché, zakladatelce Amelie a onkologicky nemocné, již v roce 2007 ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. V roce 2009 vyústilo toto úsilí v akreditaci dobrovolnického programu Amelie u Ministerstva vnitra ČR a jeho rozšíření na další působiště. Mezi ty patří zejména nemocnice v Praze, Středočeském kraji a v Olomouci. Zde lze dobrovolníky Amelie pravidelně potkat na lůžkových částech onkologických klinik a oddělení, hemato-onkologických a onkologických ambulancích i na onkologické paliativní jednotce.

Více informací o dobrovolnickém programu a neziskové organizaci Amelie, z.s. lze nalézt na oficiálních webových stránkách www.amelie-zs.cz.