Polovina obyvatel hodnotí životní úroveň své domácnosti jako dobrou. Lépe ji vidí ti, kdo důvěřují vládě

Z výsledků listopadového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) vyplývá, že zhruba polovina (49 %) české veřejnosti hodnotí životní úroveň své domácnosti jako dobrou, téměř dva z pěti dotázaných (38 %) ji nepokládají „ani za dobrou, ani špatnou“ a 13 % ji vnímá jako špatnou. Podíl lidí, kteří hodnotí současnou ekonomickou situaci v zemi jako dobrou je o něco nižší, a to 46 %, dalších 37 % ji nepokládá ani za dobrou, ani za špatnou a 16 % ji vnímá jako špatnou.

Hodnocení životní úrovně se zlepšuje s rostoucím příjmem či stupněm dokončeného vzdělání a rovněž s rostoucí spokojeností s vlastním životem a ekonomickou a politickou situací v ČR.

Z hlediska politické orientace se hodnocení životní úrovně vlastní domácnosti zlepšuje s posunem ve směru od levice k pravici. K lidem lépe hodnotícím svou životní úroveň patří lidé ve věku od 30 do 44 let, absolventi vysokých škol nebo středních škol s maturitou, podnikatelé se zaměstnanci, vysoce kvalifikovaní odborní nebo vedoucí pracovníci, respondenti z měst s populací od 80 tisíc obyvatel výše, Moravané, voliči ODS či ANO a ti, kdo důvěřují vládě.

Skupiny vnímající svou životní úroveň méně příznivě tvoří především lidé ve věku od 60 let výše, lidé se základním vzděláním nebo vyučení a se středoškolským vzděláním bez maturity, nezaměstnaní, důchodci, polokvalifikovaní a nekvalifikovaní dělníci, lidé z obcí a malých měst s populací od 800 do 2 tisíc obyvatel, dotázaní z Královéhradeckého kraje, voliči KSČM, rozhodní nevoliči a lidé, kteří vládě nedůvěřují.

Podobné je to s optimismem v hodnocení ekonomické situace, který narůstá se zlepšující se subjektivně hodnocenou životní úrovní respondenta a rovněž s rostoucím příjmem a se zvyšujícím se stupněm nejvyššího dokončeného vzdělání.

Oproti předchozímu šetření z října 2019 se hodnocení ekonomické situace mírně zhoršilo a vrátilo se z historického maxima zpět na úroveň z období od března do května 2019. Aktuální výsledek je přitom statisticky srovnatelný i s výsledkem zaznamenaným před rokem v listopadu 2018.

 

Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM)