Dvě třetiny dospělých se nechovají ekonomicky zodpovědně. Vláda proto bude více vzdělávat seniory, nezaměstnané nebo sociální pracovníky

Finanční gramotnost v České republice se podle průzkumu OECD zvyšuje, přesto se však dvě třetiny dospělých nechovají ekonomicky zodpovědně. Vláda se chce proto ve finančním vzdělávání více zaměřit na dospělé, zejména na nejvíce ohrožené skupiny, jako jsou senioři, lidé čerpající pomoc v hmotné nouzi a nezaměstnaní. Vedle nich i na sociální pracovníky nebo policisty, kteří těmto ohroženým osobám pomáhají. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová (nestr. za ANO). Předpokládá to aktualizovaná Národní strategie finančního vzdělávání 2.0, kterou v pondělí schválila vláda. Finanční vzdělávání v současnosti povinně probíhá na základních a středních školách.

„Ze 14 zemí Evropské unie jsme v průzkumu finanční gramotnosti OECD skončili jedenáctí. Skoro dvě třetiny českých domácností nesestavují rodinný rozpočet a pětina dospělých vůbec aktivně nespoří. A to je velmi nezodpovědný přístup“, uvedla Schillerová. Pro lepší orientaci v široké nabídce projektů na zvyšování finanční gramotnosti vznikne Národní registr projektů finančního vzdělávání.

Strategie rovněž reflektuje aktuální výzvy, jimiž jsou např. rozšiřující se nabídka korporátních dluhopisů vykazujících podvodné rysy, nekalé obchodní nabídky mířené na seniory a nezaměstnané, extrémní dostupnost a agresivní marketingová podpora rychlých půjček či využívání sofistikovaných psychologických nátlakových metod v osobním prodeji.

Vznikne Národní registr projektů finančního vzdělávání

Od prvního čtvrtletí roku 2020 povede Ministerstvo financí na svých webových stránkách financnigramotnost.mfcr.cz Národní registr projektů finančního vzdělávání. Jeho cílem je informovat zájemce o projektech, které poskytují nezávislé, odborné a objektivní finanční vzdělávání. „V současnosti mají dostupné finančně vzdělávací projekty na trhu různé zaměření i kvalitu a je obtížné se v nich orientovat. Ministerstvo financí proto definovalo základní kritéria kvality, které budou zveřejněné projekty splňovat,“ popisuje Alena Schillerová.

Aktuálně Ministerstvo financí provádí nové měření finanční gramotnosti dospělé populace. Šetření v rámci mezinárodního průzkumu OECD naváže na předchozí výzkumy z let 2010 a 2015. Výsledky šetření budou oznámeny v průběhu celosvětové akce finančního vzdělávání dětí a mládeže Global Money Week, která proběhne ve dnech 23. – 29. března 2020 a kterou Ministerstvo financí zastřeší jako národní koordinátor za Českou republiku.

Strategie byla projednána se členy Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání a má podporu z řad všech významných neziskových organizací zaměřených na dluhové poradenství a obranu zájmů spotřebitelů. Zájem o vytvoření dlouhodobého partnerství státu a soukromého sektoru ve finančně vzdělávacích aktivitách projevilo i několik velkých bank a jejich profesní sdružení.

 

Zdroj: Ministerstvo financí