Stříbrná ekonomika: Jak podpořit potenciál a zaměstnávání lidí 55plus

Populace v ČR stárne. Do důchodu odchází lidé v pozdějším věku. Tento trend se bude i nadále prohlubovat. Proto je důležité podpořit transformaci ekonomiky tak, aby zaměstnavatelé dokázali podpořit a využít potenciál skupiny zaměstnanců 55+ a současně umožnit těmto lidem vyšší kvalitu života.

Odborný seminář na toto téma, který pořádá poslanec Vít Kaňkovský (KDÚ-ČSL), se uskuteční ve středu 19. února 2020 od 8:30 do 13:00 hod. v Poslanecké sněmovně PČR v zasedací místnosti Konírna, Malostranské náměstí 19, Praha (viz program).

Cílem semináře je v multioborové odborné diskusi za účasti personalistů, akademické sféry, politiků, odborné i laické veřejnosti hledat strategické, koncepční a dlouhodobě udržitelné řešení tohoto problému.

Seminář je pořádaný ve spolupráci s Chartou diverzity, Institutem pro křesťansko-demokratickou politiku a Konrad-Adenauer-Stiftung.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na konferenci nejpozději do 13. 2. 2020 na e-mail prihlasky@ikdp.cz.

Kapacita zasedací místnosti je omezená. Při vstupu budete vyzvání k předložení průkazu totožnosti.