Pomněnkový den připomíná osudy pohřešovaných dětí. Letos se zaměřuje na bezpečnost v online prostředí

Mezinárodní den pohřešovaných dětí, jehož symbolem se stala pomněnka, anglicky forget-me-not („nezapomeň na mě“), byl poprvé vyhlášen v roce 1983 v USA jako den, který má upozornit na osudy pohřešovaných dětí. Vyhlásil jej tehdejší americký prezident Ronald Reagan jako vzpomínku na 6letého Etana Patze, který se právě 25. května 1979 v New Yorku ztratil při cestě do školy. Jeho rodiče spustili rozsáhlou pátrací akci, Etanova fotografie byla dokonce i na krabicích od mléka. Vyšetřovatelé ho však nikdy nenašli.

Mezinárodní den pohřešovaných dětí (International Missing Children’s Day, IMCD) nebo ,Pomněnkový den“ byl poprvé oficiálně vyhlášen v roce 2001 díky společnému úsilí Mezinárodního centra pro pohřešované a zneužívané děti (ICMEC, The International Centre for Missing and Exploited Children), Missing Children Europe a Evropské komise. Česká republika si jej připomíná od roku 2004.

V roce 2020 se v rámci Pomněnkového dne uskutečnilo po celé republice několik akcí, které uspořádala krajská ředitelství Policie ČR. Začátkem května byly na krajská ředitelství policie doručeny propagační předměty v podobě pomněnek a letáků s informacemi o pátrání, které občané ve svých regionech obdrží buď přímo z rukou policejních preventistů, nebo je budou mít k dispozici v knihkupectvích, knihovnách,  čekárnách u lékařů či v informačních střediscích.

Ministerstvo vnitra při řešení zásadních témat souvisejících s problematikou pohřešovaných dětí dlouhodobě spolupracuje s nadací AMBER Alert Europe, a proto se i aktivně účastní celoevropské preventivní kampaně k Mezinárodnímu dni pohřešovaných dětí. Cílem letošní kampaně #DontBeAnEasyCatch (#nebudsnadnymtercem), vytvořené ve spolupráci s výše zmiňovanou nadací, je informovat děti o bezpečném způsobu, jak se pohybovat v online prostředí. Kampaň je zaměřena na informování a vzdělávání dětí a mládeže v online navazování kontaktů s cílem eliminace pozdějšího sexuálního zneužití (online grooming). Kampaň, kterou podpořilo 23 zemí, včetně České republiky, zahrnuje animované video (viz níže), v němž jsou dávány cenné rady a doporučení dětem ve věku 10 a více let.

Problematice pohřešovaných dětí se Ministerstvo vnitra cíleně věnuje od roku 2010, kdy byl spuštěn „Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech“. Tento projekt je veřejnosti znám jako „dítě v ohrožení“. Jeho principem je okamžité informování široké veřejnosti o pátrání po dítěti prostřednictvím sdělovacích prostředků. Tento projekt rozhodující měrou přispěl k úspěšnému projektu „Pomozte mě najít“, v souvislosti s ním byly spuštěny stránky www.pomoztemenajit.cz, kde se lze dozvědět další podrobnosti. Kromě užitečných materiálů je zde prezentováno nově vytvořené animované video určené pro děti od 10 , které bylo vytvořeno členy expertní sítě k pohřešovaným osobám PEN-MP a Evropskou platformou neziskové organizace AMBER Alert.

Policisté každoročně pátrají po několika stovkách dětí

Policisté každoročně pátrají po několika stovkách dětí (viz tabulka níže), přičemž velmi důležitý je kontakt policisty s rodičem a získání co nejvíce poznatků k pohřešované osobě. V ohrožení bylo od 1. ledna 2020 do 15. května 2020 pouze sedm dětí, z toho jedno dítě dvakrát. V loňském roce jich bylo za stejné období celkem třináct. I do této oblasti se promítla celosvětová pandemie, která výrazně snížila počet případů pátrání po osobách do 18 let.

Pohřešované děti v roce 2019 a 2020

2019 2020
Děti do 15 let z toho: Vyhlášeno Vypátráno Vyhlášeno Vypátráno
Pohřešované osoby 320 316 222 215
Svěřenci 709 705 674 602
Hledané osoby 61 61 47 39
Celkem osob mladších 15 let
v pátrání
1090 1082 943 856
Děti do 18 let z toho: Vyhlášeno Vypátráno Vyhlášeno Vypátráno
Pohřešované osoby 638 633 417 398
Svěřenci 2194 2185 2058 1811
Hledané osoby 103 103 94 81
Celkem osob mladších 18 let
a starších 15 let v pátrání
2935 2921 2569 2290

Důležitá je prevence a komunikace

Úkolem „Pomněnkového dne“ je připomenout, jak je velice důležité vštěpovat dětem základní pravidla kontaktu s cizí osobou, typu: ,,S nikým cizím se na ulici nebav!“,  ,,Od nikoho cizího si nic neber!“,  ,,Za světla ať jsi doma!“, apod. V současné době je třeba děti upozornit také na úskalí ve virtuálním světě, především na sociálních sítích. Už toto je prevence, jak můžeme předcházet tomu nejhoršímu – strachu z toho, že nevíme, kde je naše dítě. Dítěti je také třeba nastavit určité hranice, ale zároveň mu dát pocit jistoty a bezpečí. Mělo by vědět, že se na své rodiče může vždy a se vším obrátit a svěřit se jim, jelikož některé děti utíkají ze svých domovů ze strachu z rodičů, ze zklamání nebo nepochopení.

Každoročně v tomto období vyzýváme veřejnost, aby k dění ve svém okolí nebyla lhostejná. Současně apelujeme na rodiče, aby komunikovali se svými dětmi, všímali si, s kým a jak jejich dítě tráví volný čas, zejména při pohybu na internetu, a aby v žádném případě nepodceňovali jejich zdánlivě malicherné problémy a starosti. Děti nemají dostatečné životní zkušenosti s překonáváním nesnází a často volí cestu útěku jako jediné možné řešení ze situace, která jim není komfortní. Pokud rodiče pohřešují své dítě, neměli by váhat s kontaktováním policie, říká plk. Mgr. Jan Rybár, vedoucí odboru pátrání Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování. „Jakmile rodič zjistí, že postrádá své dítě a vyčerpal ze svého pohledu již všechny možnosti pro jeho nalezení, měl by se co nejdříve obrátit na Policii České republiky, která je vždy připravena zahájit pátrání s maximálním nasazením sil a prostředků. Čas je při pátrání proti nám, čím dřív zahájíme vlastní pátrání, tím větší je šance na úspěšné vypátrání živého a zdravého dítěte,“ dodává Rybár.

Jak postupovat při pohřešování osoby?

Pohřešování osoby může občan oznámit na každém policejním oddělení nebo prostřednictví linky 158. Velmi důležité je policistům sdělit co nejvíce informací o zmizelé osobě (osobní údaje, kdy, kde a kým byl naposledy viděn, co měl na sobě, zda se s něčím léčí, místa, kam by mohl jít, zvláštní znamení apod.). Nezbytnou součástí je v případě pátrání také aktuální fotografie pohřešovaného.

Jak probíhá pátrání po pohřešovaných osobách?

Postup při pohřešování konkrétní osoby je maximálně individuální. Je třeba zvážit, zda je dotyčný skutečně v ohrožení života nebo zdraví. Dále je potřeba zjistit, zda se s něčím léčí, má sebevražedné sklony apod. Na základě vyhodnocení získaných informací policisté po osobě vyhlásí pátrání a dle dané situace se může uskutečnit pátrací akce.

Vyhlášení pátrací akce na záchranu osob probíhá v rámci operativně pátracích činností, na které vlastní pátrací akce navazuje. Policisté prověřují místa, kde by se mohl dotyčný pohybovat, kontaktují osoby, ke kterým by mohl mít pohřešovaný vztah. Dle povahy mohou být do pátrací akce zapojeni např. policisté z oddělení služební kynologie se speciálně vycvičenými psy, letecká služba PČR – vrtulník nebo také policejní drony slouží především k zásahům, kde hrozí nebezpečí z prodlení a v místech jinak těžko přístupných jinými dopravními prostředky. Kdyby se jednalo např. o pohřešování v blízkosti vodních nádrží, do pátrací akce budou zařazeni také policisté z poříčního oddělení.

Pátrací akce je velmi individuální, vždy zaměřena podle získaných informací. Policie při pátracích akcích spolupracuje s ostatními složkami integrovaného záchranného systému, médii a občany.

Policistům při pátrání po dětech velice významně pomáhá „národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech“, který v České republice funguje již deset let (od roku 2010). Díky tomuto mechanismu, který se též nazývá „dítě v ohrožení“, mohou okamžitě vyhlásit pátrání prostřednictvím médií. Do systému se zařazují děti, které se s ohledem na svůj věk mohly stát obětí dopravní nehody, trestného činu, případně děti se zdravotními komplikacemi, které nemají přístup k životně důležitým lékům.

Informace o pohřešovaných dětech (ale také o hledaných a pohřešovaných osobách) zveřejňuje policie na webových stránkách www.policie.cz v sekci pátrání po osobách.

Jaký je rozdíl mezi pohřešovanou a hledanou osobou?

Dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky se pohřešovanou osobou rozumí: ,,fyzická osoba, o níž se lze důvodně domnívat, že je ohrožen její život nebo zdraví, místo jejího pobytu není známo a policií po ní bylo vyhlášeno pátrání.“

Dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky se hledanou osobou rozumí: ,,fyzická osoba, u které je dán některý ze zákonných důvodů omezení její osobní svobody, místo jejího pobytu není známo a policií bylo po ní vyhlášeno pátrání.“

Pokud potkáme pohřešovanou nebo hledanou osobu, je třeba neprodleně nahlásit tuto informaci na linku tísňového volání 158 Policie České republiky.

Informace o osobách, po kterých je vyhlášeno pátrání jsou rovněž veřejně přístupné na webových stránkách www.policie.cz v sekci „databáze – pátrání po osobách- vyhledávání“.

Tancem ke zvýšení bezpečí na sociálních sítích

Téma pátrání po pohřešovaných dětech uchopila i taneční skupina SNATCH RANK (viz video). Hlavní taneční těleso dětí ve věku 12-19 let pro letošní soutěžní sezónu nacvičilo street show „Pomozte mě najít“ jako podporu a propagaci letošního „Pomněnkového dne“. „Tematickou show jsem se rozhodla udělat proto, aby si děti uvědomily, že je potřeba být obezřetný na sociálních sítích a nedávat svá osobní data predátorům.  Tancem jsem tak chtěla předat poselství pomněnkového dne jak dětem, tak i rodičům,“ vysvětluje policistka a současně choreografka pplk. Mgr. Monika Dubská.

Zdroj: Ministerstvo vnitra, Policie ČR