Na odvykání kouření můžete dostat až 2.500 korun. Příspěvek z fondu prevence lze čerpat jednou za tři roky

Hradí VZP preparáty (žvýkačky apod.), které pomáhají proti závislosti na nikotinu? A existuje nějaký lék s tímto určením? Z prostředků veřejného zdravotního pojištění nejsou hrazeny žádné přípravky k léčbě závislosti na nikotinu. Existuje jich však řada, a pokud se rozhodnete pro odvykání kouření pod odborným dohledem, můžete na ně získat od VZP příspěvek z fondu prevence až do výše 2 500 korun.

Léčivé přípravky s obsahem nikotinu existují ve formě pastilek, náplastí, žvýkaček, inhalátoru a obsahují různě vysokou dávku nikotinu, která se podává se podle toho, jak silný je kuřák nebo v jaké fázi odvykání se nachází. Tyto přípravky jsou volně prodejné, v ČR je jich registrováno několik a informaci o jejich aktuální dostupnosti a ceně získáte v lékárně.

Další možností je léčivý přípravek Champix (s účinnou látkou vareniklin) ve formě tablet, který je určen pro odvykací léčbu kouření. Je pouze na lékařský předpis. Tento léčivý přípravek nemá od Státního ústavu pro kontrolu léčiv stanovenou úhradu z veřejného zdravotního pojištění, takže ho pojišťovny nehradí. Jeho cena ani není regulovaná a může se v jednotlivých lékárnách lišit. Léčba přípravkem Champix trvá 12 týdnů (ev. déle, podle výsledků).

K žádosti o příspěvek na odvykání kouření je třeba předložit nejen platební doklad, ale i originál doporučení léčby závislosti na tabáku, které je potvrzeno razítkem a podpisem lékaře nebo odborného konzultanta lékárny.

Pokud léčbu absolvujete na doporučení ošetřujícího lékaře Centra pro závislé na tabáku, můžete získat příspěvek na kterýkoli z výše uvedených přípravků. Při léčbě na doporučení odborného konzultanta odborného pracoviště České lékárnické komory (poradenského centra pro odvykání kouření) můžete příspěvek čerpat jen na volně prodejné léčivé přípravky s obsahem nikotinu, zakoupené v lékárně. Léčivý přípravek Champix je jen na lékařský předpis, takže příspěvek na něj získáte, pokud doporučení odborného konzultanta ČLK zároveň potvrdí váš praktický lékař, který vám ho předepsal.

O příspěvek na odvykání kouření lze požádat 1x za 3 kalendářní roky, což znamená, že pokud ho někdo čerpal už v roce 2018 nebo 2019, nemůže o něj žádat v roce 2020.

Více informací o všech příspěvcích z fondu prevence VZP a podmínkách jejich čerpání najdete na www.vzp.cz/vyhody.