Platby sociálního pojištění se odloží. Dar 10 milionů od Hyundai dá vláda na hackathon

Vláda ve čtvrtek 7. května schválila návrh na odložení plateb pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Podle něj by nejen firmy a OSVČ mohly pojistné za květen, červen a červenec uhradit do 20. října 2020. Rozhodla také, že by se sociální služby měly uvolňovat dřív a zaměstnanci, kteří v této oblasti pracují, stejně jako záchranáři, by měli dostat mimořádné odměny.

Kabinet také rozhodl, že finanční dar 10 milionů korun, který českému státu věnovala společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech na podporu v boji proti koronavirové pandemii, se využije na ocenění a podporu nejlepších projektů v hackathonu Hack the Crisis Czech Republic. Udílení speciální cenu pro nejlépe hodnocené účastníky hackathonu bude mít na starost agentura CzechInvest, která spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Novým partnerem hackathonu Hack the Crisis Czech Republic, který začátkem dubna vyhlásila agentura CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, se stala společnost Hyundai. Česká pobočka jihokorejské automobilky poskytla finanční dar ve výši 10 milionů korun, který bude použit na ocenění nejlepších osmi projektů, které se do hackathonu v období od 1. dubna do 31. května 2020 přihlásí.

Jaké změny schválila vláda:

Společnost Hyundai se rozhodla prostřednictvím nošovického výrobce Hyundai Motor Manufacturing Czech a českého zastoupení značky Hyundai Motor Czech poskytnout hackathonu Hack the Crisis Czech Republic finanční dar ve výši deset milionů korun za účelem podpory ČR v boji proti pandemii koronaviru. Nejlepší projekty hackathonu si tak díky novému partnerovi budou moci odnést ocenění až ve výši tří milionů korun. „Rozhodli jsme se podpořit Českou republiku v této obtížné situaci a nápad, aby byla částka využita pro nejlepší projekty, které právě tuto situaci a její následky řeší, velice vítáme. Budeme také u výběru nejlepších projektů, takže v přímém přenosu uvidíme a budeme moci ovlivnit, na co budou námi poskytnuté prostředky použity,” říká vedoucí právního oddělení a oddělení vnějších vztahů společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech Petr Michník. „V hackathonu máme přihlášených řadu skvělých projektů, proto si velice vážíme možnosti je takto ocenit. Bude se jednat o vůbec nejvyšší částku, která bude v rámci podobné soutěže udělena,” říká generální ředitel CzechInvestu Patrik Reichl.

„Hackathon Hack the Crisis je jednou z hlavních aktivit, kterou se snažíme podporovat technologie a dobré nápady pro boj s krizí prakticky od jejího samého začátku. Díky finančnímu daru společnosti Hyundai můžeme nyní podpořit ty nejlepší projekty, které v rámci hackathonu vznikají,” říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a doplňuje: „Finanční alokace programu Czech Rise Up, do kterého se hlásili právě i účastníci hackathonu, je téměř vyčerpána, MPO tak bude muset příjem žádostí ukončit. I proto jsme rádi, že se k ocenění projektů z veřejných prostředků připojila z vlastní iniciativy i soukromá sféra.“

Účastníci hackathonu Hack the Crisis, kteří se přihlásili ještě před vyhlášením této speciální ceny, jsou do soutěže zařazeni automaticky, to znamená, že jejich projekty nevyžadují žádné další přihlašování, můžou však své přihlášky ještě dopracovat. Po ukončení přijímání žádostí budou soutěžní návrhy zhodnoceny a poté vybere porota hackathonu (tzv. expert board) patnáct nejlepších projektů, jejichž zástupci budou ve stanoveném termínu prezentovat své projekty před odbornou porotou složenou ze zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, agentury CzechInvest a tří zástupců partnerů hackathonu. O konečném vítězi pak rozhodne porota v přímém přenosu, kde se bude hodnotit i to, jakým způsobem prezentující svůj produkt představí a jak plánují naložit s případnou výhrou.

Hack the Crisis propojuje stát a soukromé partnery

Hack the Crisis je virtuální hackathon, který byl spuštěn s cílem koordinovat potřeby státu s energií a dobrovolnictvím v IT komunitě a podnikatelském prostředí a podpořit tak realizaci relevantních projektů, které mohou pomoci v rámci současné situace nebo zmírnit její dopady. Hlavními organizátory jsou CzechInvest a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Zapojilo se do něj prozatím už více než padesát partnerů ze soukromého i veřejného sektoru, kteří poskytují vybraným projektům své služby a produkty. Neplacený mentoring pak poskytuje více než 130 odborníků z různých oblastí.

Prezentace nejlepších projektů se uskuteční online a bude ji moci sledovat i veřejnost. „Připravujeme streaming všech nejlepších projektů, v jehož rámci proběhne i vyhlášení vítězů. První místo získá nejvyšší částku tři miliony korun, druhé místo dva miliony korun, třetí místo milion korun. Na čtvrté místo porota vybere pět projektů a každý z nich ocení částkou 700 tisíc korun,“ vypočítává Reichl výši příspěvků, na které se mohou výherci těšit.

Cena je určena primárně na rozvoj vítězného projektu a může být využita například na pokrytí mzdových nákladů, nákup hardwaru, softwaru, certifikace, licence, pronájmy, právní služby, ochranu duševního vlastnictví, propagaci, mentoring a další obdobné náklady související s vývojem a rozvojem projektu.

Možnost přihlásit svůj projekt stále běží

Hackathon byl oficiálně spuštěn 6. dubna 2020 a aktuálně je do něj přihlášeno 140 projektů. Objevují se mezi nimi nápady z mnoha různých oblastí, nejčastěji ze zdravotnictví a IT. „Tím však příjem přihlášek nekončí. Další nadějné projekty se stále mohou přidat. Do konce května zbývá téměř 14 dní, a proto bych ráda vyzvala všechny, kdo s přihlášením projektů váhají, aby na nic nečekali a na stránkách hackathonu se včas zaregistrovali,” uzavírá organizátorka hackathonu za CzechInvest Tereza Kubicová.

Národní program reforem ČR 2020 (NPR)

Dokument popisuje opatření, jejichž cílem je obnova hospodářského rozvoje ČR a jeho dlouhodobá udržitelnost. Tento materiál je v rámci tzv. evropského semestru předkládán Evropské komisi, která zhodnotí hospodářskou politiku ČR a navrhne jí následně nová doporučení.

Letošní Národní program reforem ČR 2020 (NPR) byl v průběhu své přípravy významně upraven a aktualizován tak, aby zohledňoval nová hospodářská a sociální opatření vlády v reakci na pandemii COVID-19. NPR 2020 tak vedle obvyklého zaměření na dlouhodobé vládní iniciativy popisuje i dosud přijatá opatření, reagující na stále probíhající pandemii.

Stejně jako v minulých letech příprava dokumentu probíhala se zapojením hospodářských a sociálních partnerů, zástupců Parlamentu ČR, krajů a obcí a dalších relevantních aktérů.

Národní program reforem ČR 2020 (NPR) je mimo jiné reakcí na každoroční klíčové analytické dokumenty Evropské komise vydané v rámci evropského semestru:  Strategii pro udržitelný růstZprávu o ČR.

Schválený NPR 2020 byl zaslán pro informaci Evropské komisi, která koncem května na jeho základě navrhne nová specifická doporučení pro ČR.

Evropský semestr představuje cyklus koordinace hospodářských a fiskálních politik v rámci Evropské unie. Zaveden byl v roce 2010 a jeho hlavním cílem je přispět k zajištění stability a konvergence v EU a dobrého stavu veřejných financí.

Speciální zákon má ministerstvu zdravotnictví umožnit omezování některých činností a služeb

Cílem právního předpisu je upřesnit pravomoci Ministerstva zdravotnictví v oblasti operativního přijímání a vyhlašování mimořádných opatření, která zamezí dalšímu šíření nemoci covid-19. Zdravotnickému resortu má nová legislativa umožnit omezovat některé z epidemiologického hlediska rizikové činnosti či poskytované služby, případně nařídit činnosti, které budou šíření nemoci bránit. Nařízení ministra zdravotnictví by podle návrhu schvalovala vláda, dočasný zákon má platit do konce roku 2020. Kabinet zároveň začne pracovat na novele krizového zákona a zákona o ochraně veřejného zdraví.

Ke stažení

Zdroj: vlada.cz, MPO, CzechInvest