MPSV rozhodlo o přidělení podpory na zvyšování kapacit domovů pro seniory

Více než 753 milionů korun získají v letošním roce domovy pro seniory na zvyšování kapacity míst, zkvalitňování prostředí a služeb. Ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové se dokonce podařilo na rok 2020 získat o 82,5 milionu korun více než v loňském roce. Finanční podpora v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb umožní realizovat 22 nových investičních akcí, díky kterým bude po dokončení realizace navýšena kapacita pobytových zařízení sociálních služeb o 1 174 lůžek.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ukončilo hodnocení a posouzení žádostí podaných do výzvy č. 3 vyhlášené v rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb a rozhodlo o přidělení podpory. Finanční prostředky výzvy jsou určené na zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb typu domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení a týdenní stacionář. Poskytnutá dotace je určena na novou výstavbu, přístavbu, nástavbu a stavební úpravy stávající budovy, rekonstrukci budovy, která dosud nesloužila pro poskytování sociálních služeb a pořízení vnitřního vybavení pro nově vybudované kapacity.

Do výzvy bylo podáno celkem 32 žádostí s celkovým požadavkem o podporu ve výši 1 053 877 074 Kč. Do výzvy byly alokovány finanční prostředky ve výši 753 397 327 Kč. Tato výše alokace umožnila podpořit 22 podaných žádostí. Kapacita pobytových zařízení sociálních služeb bude po dokončení realizace všech podpořených investičních akcí navýšena o 1 174 lůžek.

Výzva č. 3 doplňuje již dvě dříve vyhlášené výzvy, které umožňují podat žádosti o dotace týkající se investiční podpory v oblasti zvýšení bezbariérovosti v zařízeních sociálních služeb a zvýšení kapacit pobytových zařízení zajišťujících péči o osoby s poruchami autistického spektra.

Seznam podpořených žádostí je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Ke zprávě se kriticky vyjádřil předseda organizace Inclusion Europe Milan Šveřepa. “Koronavirus řádí ve vysokokapacitních zařízeních: NY Times: Death pits. Bloomberg: Death traps. MPSV: Navyšujeme kapacitu o 1 174 nových míst.”, uvedl na sociální síti Twitter.