Aktualizovaný harmonogram otevírání sociálních služeb

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) a sociálně aktivizační služby (dále jen SAS) pro rodiny s dětmi začnou fungovat naplno již od pondělí 11. května. Ministerstvo práce a sociálních věcí tak reaguje na aktuální epidemiologický vývoj. Upravený plán rozvolňování sociálních služeb MPSV konzultovalo se zástupci sociálních služeb, odsouhlasilo jej i Ministerstvo zdravotnictví a ve čtvrtek 7. května ho schválila vláda.

„Slibovala jsem, že budeme vývoj epidemie bedlivě sledovat a plán upravíme tak, aby odpovídal aktuální situaci. Stále platí, že vše musí probíhat za přísných podmínek. Ve chvíli, kdy ale máme od epidemiologů informace o tom, že otevření některé sociální služby neohrozí zdraví pracovníků ani jejich klientů, není důvod rozvolňování některých služeb brzdit. Nechceme ale nic podcenit. Zdraví lidí a ochrana těch nejzranitelnějších je pro mě na prvním místě,” vysvětluje ministryně Maláčová.

V pondělí (27. dubna) se již otevřela nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM) a sociálně aktivizační služby (SAS) pro rodiny s dětmi v bezkontaktní formě. Na základě dat od epidemiologů se od 11. května urychlí otevření některých služeb. U služeb pro seniory budou nadále platit přísnější podmínky, ale k rychlejšímu uvolnění oproti původnímu plánu dojde také. Od 25. května budou povoleny návštěvy v pobytových službách.

Jak se budou nově uvolňovat sociální služby?

Pondělí 11. května

  • Otevření NZDM a SAS pro rodiny s dětmi nejen v terénní formě, ale i ambulantně.
  • Možnost vycházet mimo areál pro klienty v pobytových službách péče kromě cílové skupiny senioři.

Pondělí 25. května

  • Otevření denních stacionářů, týdenních stacionářů, center denních služeb, sociálně terapeutických dílen, sociálně aktivizačních služeb a pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením pro všechny cílové skupiny kromě osob starších 50 let.
  • Možnost návštěv u klientů pobytových služeb při dodržení veškerých preventivních opatření.

Pondělí 8. června

  • Znovuobnovení poskytování sociálních služeb na základě individuálního plánování a smluv o poskytování sociálních služeb.

Pondělí 22. června

  • Otevření týdenních stacionářů, denních stacionářů, center denních služeb, sociálně terapeutických dílen, sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením pro všechny cílové skupiny

Ministerstvo je připraveno plán aktualizovat při jakékoliv změně ve vývoji. Plnění tohoto plánu je průběžně (každý týden) projednáno na Ústředním krizovém štábu. Veškeré aktuální informace budou poskytovatelům sociálních služeb průběžně zveřejňovány na webu MPSV.

 

Zdroj: MPSV