Liberecký kraj počítá s navyšováním míst v domovech pro seniory. Chce také pomáhat žít co nejdéle doma

Strategický plán pro sociální oblast schválili na svém včerejším zasedání krajští radní. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje pro léta 2021–2023 počítá mimo jiné s postupným navyšováním kapacity v domovech pro seniory, kde poptávka už dnes výrazně převyšuje nabídku.

Nová krajská strategie neznamená odklon od dosavadního trendu. Bude tak pokračovat podpora těch sociálních služeb, které umožňují seniorům i osobám se zdravotním postižením co nejdéle žít svůj život doma.

„Ve strategickém plánu počítáme také s rozvojem sítě služeb pro osoby s poruchou autistického spektra a pro osoby s chronickým duševním onemocněním. V plánu je zahrnuto i pozvolné navyšování pobytových služeb pro seniory. Populace stárne ve všech krajích. Všude pociťují akutní nedostatek míst v domovech pro seniory. Tento problém bude v budoucích letech narůstat, a my se na to musíme připravit,“ uvedl Pavel Svoboda, náměstek hejtmana pro sociální oblast.

Projekty na budování nových pobytových kapacit pro seniory bude Liberecký kraj připravovat v souladu s obcemi, jichž se bude rozšiřování týkat. Domovy pro seniory v celém kraji, včetně soukromých zařízení, které jsou zařazeny do krajské sítě sociálních služeb, disponují v tomto roce 954 lůžky. Domovy se zvláštním režimem mají kapacitu 673 lůžek.

Vzhledem k předloženým rozvojovým záměrům obcí se předpokládá v horizontu tří let navýšení kapacity v Základní síti Libereckého kraje o cca 500 lůžek. Rozšiřování kapacity bude ještě předmětem diskuze mezi obcemi. Další navyšování lůžek bude také závislé na demografickém vývoji, doložené potřebnosti z jednotlivých území a dostupných finančních prostředcích.

„Nyní připravujeme navýšení počtu lůžek v Domově důchodců Velké Hamry, naší krajské příspěvkové organizaci. Nová lůžka zde vzniknou pro seniory s lehkým chronickým duševním onemocněním a pro seniory trpícími různými typy demence. Kapacita domova vzroste o 42 standardních lůžek, kapacita krizových lůžek bude navýšena o 3 lůžka. Dokončení plánujeme na rok 2022. Dále například chystáme projekt výstavby nového objektu s nabídkou více služeb, a to v Domově se zvláštním režimem a Domově pro seniory ve Vratislavicích nad Nisou,“ doplnil náměstek Svoboda.

Liberecký kraj v následujícím období bude podporovat proces komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí s rozšířenou působností, včetně rozvoje modelů spolufinancování služeb v jednotlivých částech regionu. Střednědobý plán byl dokončován nestandardně v době vrcholící koronavirové epidemie. I přesto měla odborná i široká veřejnost možnost dokument včetně příloh připomínkovat.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2021–2023 je nedílnou součástí krajské Žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na podporu sociálních služeb pro rok 2021. Rovněž tato žádost byla na 9. Radě Libereckého kraje v úterý 9. června schválena.

Liberecký kraj bude na rok 2021 žádat Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky o částku 1.062.352.000 korun. Jedná se o optimální návrh dotace kraje pro všechny sociální služby, zařazené do krajské Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje.

„V návrhu jsme zohlednili pravděpodobný růst nákladů v oblasti sociálních služeb, a to nejen v souvislosti s možným navyšováním mezd. Do výše dotace, o kterou ministerstvo žádáme, jsme zahrnuli také růst cen energií, potravin i případné rozšíření základní sítě o další sociální služby,“ dodal Pavel Svoboda.

Vývoj požadavků Libereckého kraje a obdržených alokací v letech 2016–2021

 

Zdroj: Krajský úřad Libereckého kraje