Plzeň představila poskytovatelům sociálních služeb nová pravidla pro nakládání s byty

Odbor bytový Magistrátu města Plzně zorganizoval 23. června seminář pro poskytovatele sociálních služeb, na němž jim představil nová pravidla pro nakládání s městskými byty. Zájemci už nemusí na bytovém odboru podávat žádost, ale mohou se zaregistrovat a byt si vybírat na realitním portálu města. Zde jsou zveřejněny všechny volné byty s přesnou konkretizací, pro koho jsou určeny.

Na úvod semináře radní David Šlouf pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem, připomněl, že město vlastní zhruba tři tisíce bytů, z nichž se jich ročně uvolní 100 až 150. „Chceme, aby bydlení bylo dostupné, proto je nájemné v městských bytech nižší než komerční. Stanovili jsme ho měsíčně na 86,86 korun za metr čtvereční. I v případě bytů vizualizovaných, kdy je nájemné vyšší z důvodu většího standardu a činí 126,96 korun, je zhruba o třetinu nižší než komerční,“ uvedl. Doplnil, že díky novým pravidlům včetně domácností s nižšími příjmy si nyní mohou lidé aktivně vybírat, kde chtějí bydlet. Není to už tak, že by si podali žádost a čekali, jaký byt jim bude přidělen.

Na semináři také zazněla informace o vzniku nového Kontaktního místa pro bydlení v Jagellonské ulici 8, kde jsou každé pondělí a středu vždy od 8 do 17 hodin připraveni zájemcům s registrací či přihláškou na konkrétní byt pomoci pracovníci oddělení nájmu bytů a oddělení sociální práce a dostupného bydlení Odboru bytového Magistrátu města Plzně. Přítomen tam bude zároveň i sociální pracovník, který je připraven s klientem probrat jeho životní situaci a pomoci mu s řešením problémů.

Karolína Vodičková z bytového odboru vysvětlila, že každá registrace je bodována. Hodnotí se zejména zdravotní stav žadatele, jeho bytová potřeba, finanční i životní situace a podobně. Zároveň je možné registraci pravidelně a neprodleně aktualizovat, jakmile dojde k jakékoli změně. Když se zájemce jednou zaregistruje, dostane kód a díky němu se může přihlašovat na vybraný byt.

Připomněla, že bytový odbor připravil novou podobu realitního portálu, kde jsou volné byty vyfocené a podrobně popsané. Zájemci si mohou vybrat, který byt jim vyhovuje, a následně si ho fyzicky prohlédnout. Dozvědí se i výši nájemného, výši dalších plateb a také termíny prohlídek.

Na závěr semináře zodpověděl vedoucí bytového odboru Zdeněk Švarc a jeho kolegové řadu konkrétních dotazů.

Text: Marie Fialová

 

Zdroj: Oficiální informační server města Plzně

Foto: Odbor bytový Magistrátu města Plzně