Předčasný porod mohou lékaři předpovědět za pouhých 45 minut

Předčasný porod čili porod dítěte před dokončeným 37. týdnem těhotenství je v současnosti nejvýznamnější porodnický problém v hospodářsky rozvinutých zemích. V loňském roce se v ČR předčasně narodilo bezmála 8 tisíc dětí, což je asi 7 % z celkového počtu novorozenců. Díky unikátnímu projektu nyní lékařům stačí pouhých 45 minut k odhalení rizika předčasného porodu.

Screening nastávajícím maminkám nabízí lékaři Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK Praha, kteří spolupracují s Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) na projektu “Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUiPP”. V rámci něho bude vyšetřena více než tisícovka žen s rizikem předčasného porodu z celé ČR.

„České porodnictví v porovnání se zahraničím dosahuje výborných výsledků. V ČR významně poklesla mortalita matek i novorozených dětí. Novorozenecká úmrtnost v ČR je dlouhodobě velmi nízká, řadí nás mezi evropské země s nejnižším počtem úmrtí dětí krátce po porodu. Kromě toho máme 13 intermediárních pracovišť a 12 perinatologických center pro nedonošené děti, ale frekvenci předčasných porodů se za posledních padesát let snížit nepodařilo,“ konstatuje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky prof. Ladislav Dušek.

Ve hře je řada faktorů zdravotních, ale například i věk a stres

Příčina spontánního předčasného porodu dosud není spolehlivě objasněna. Rizikové faktory předčasného porodu rozdělujeme na neovlivnitelné a ovlivnitelné. Mezi neovlivnitelné rizikové faktory zejména patří předchozí předčasný porod, infekce těhotné ženy, nadměrně rozepjatá děloha (u vícečetných těhotenství) a těhotenství v pozdním věku, zvláště pak u prvorodiček.

„Průměrný věk matek v Praze je významně vyšší než v celé ČR. Průměrný věk prvorodiček byl v roce 2019 v Praze 31 let, tedy stejně jako před pěti lety (v roce 2014), naopak před 10 lety (rok 2009) byl věkový průměr 30 let. V rámci celé České republiky je věk prvorodiček v průměru 29 let a deset let zpět (2009) to bylo 27 let“, upřesňuje prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., vedoucí lékař Perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK.

Mezi ovlivnitelné rizikové faktory předčasného porodu patří kouření a užívání drog u těhotné ženy, chybějící prenatální péče, krátký interval mezi porody, anémie (chudokrevnost) i stres těhotné ženy.

Za 45 minut lékaři zjistí možná rizika

„Maminky, gynekologové a porodníci z celé České republiky teď mohou využít služeb porodnice „U Apolináře“ a zapojit se do rozsáhlého screeningového projektu s využitím metody QUiPP, která se používá ve Velké Británii,“ upozorňuje prof. Antonín Pařízek.

Během krátké návštěvy do 45 minut délky mohou lékaři předpovědět riziko hrozícího předčasného porodu. Metoda míří především na skupinu žen se zatíženou porodnickou anamnézou. Jsou to těhotné, které prodělaly předchozí předčasný porod, narození mrtvého dítěte nebo potrat ve 2. trimestru (či dva a více potratů v 1. trimestru), případně mají zkrácené děložní hrdlo pod 25 mm.

„V roce 2018 rodila předčasně každá 5. žena s touto anamnézou, a naopak pouze každá 20. žena bez výše zmíněné anamnézy,“ vypočítává prof. Ladislav Dušek.

Fetální protein fibronektin může signalizovat nebezpečí

Vyšetření se provádí ve 20. až 24. týdnu těhotenství a jedním z parametrů pro vyhodnocení je koncentrace fetálního fibronektinu.

Fibronektin je glykoprotein přítomný ve vaginálním sekretu v rané fázi těhotenství. S postupujícím těhotenstvím mizí a jeho přítomnost před 34. týdnem gravidity naznačuje blížící se předčasný porod“ vysvětluje MUDr. Patrik Šimják, vedoucí lékař oddělení šestinedělí Perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK.

„Díky specializovaným oddělením a skvělé péči sice dnes většina miminek předčasný příchod na svět zvládá a prospívá, ale přesto řada rodin bojuje s následky nedonošenosti, nemluvě o situaci, kdy dítě předčasný porod nepřežije. Řada předčasně narozených dětí zápasí s celoživotním postižením a mnoho rodin takovou zátěž neunese a rodiče se rozcházejí,“ zdůraznil profesor Pařízek. I proto je důležité rizika předčasného porodu minimalizovat.

Vyšetřeno bude víc než tisíc žen v riziku z celé ČR

Pilotní projekt realizuje Národní screeningové centrum ÚZIS ČR ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou 1. LF UK a VFN v Praze za finanční podpory z Operačního programu Zaměstnanost. V rámci projektu bude vyšetřeno přes tisícovku žen v riziku předčasného porodu z celé ČR.

Cílem pilotního projektu je připravit, otestovat a posoudit zavedení této screeningové metody do standardní zdravotnické péče v České republice.

 

Zdroj: ÚZIS ČR