Důležité informace pro osoby testované na covid-19

Byl/a jsem v kontaktu s osobou s nákazou covid-19. Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo důležité informace pro osoby testované na covid-19.

Proč musím na odběr?

Jelikož jste byl/a v kontaktu s osobou, u které se prokázalo onemocnění COVID-19, existuje jistá pravděpodobnost, že jste se mohl/a také nakazit. Proto je potřeba vyšetřit i Vás, aby se co nejvíce zamezilo dalšímu šíření nákazy.

Jak odběr probíhá?

Odběr Vám bude proveden v rozmezí 1-5 dnů od kontaktu s nemocnou osobou speciální jednorázovou štětičkou, která se zavede do nosu, případně i do krku. Virus se množí v buňkách sliznice horních cest dýchacích, proto je potřeba kousek této sliznice setřít, aby vyšetření v laboratoři bylo co nejpřesnější. Z tohoto důvodu může být odběr někdy i nepříjemný. Celý proces zabere maximálně 3 minuty. Alespoň 1-2 hodiny před odběrem si ideálně nečistěte zuby, nejezte a nepijte.

Jak se mám chovat po odběru?

Jelikož trvá obvykle několik dní než se onemocnění COVID-19 projeví, je potřeba dodržovat veškerá opatření, aby se zamezilo přenosu onemocnění na další osoby ve Vašem okolí. Nákazu totiž můžete šířit i přesto, že se cítíte zdráv/a. Po odběru je proto třeba, abyste do zjištění výsledku testu, a potom několik následujících dnů (dle rozhodnutí Vašeho lékaře či hygienické stanice) zůstal/a doma a zdržel/a se kontaktu s okolím (nechodit do práce, na návštěvy, do restaurace, do kina apod.). Při nutných cestách mimo domov (návštěva lékaře, odběrového místa apod.) zvolte co nejkratší cestu, mějte zakrytá ústa i nos, dodržujte rozestupy od ostatních osob minimálně 2 metry (pokud je to možné) a průběžně si myjte a dezinfikujte ruce.

Jak se dozvím výsledek?

Výsledek Vám bude sdělen telefonicky (případně SMS) nejpozději do 48 hod a to laboratoří, která vyšetření prováděla, nebo hygienickou stanicí. Pokud bude Váš výsledek pozitivní, bude Vás kontaktovat pracovník hygienické stanice, která Vám vydala žádanku k vyšetření.

Co mám dělat v případě, že je výsledek: POZITIVNÍ

Máte onemocnění COVID-19. Zůstaňte doma v izolaci a vyhýbejte se kontaktu s dalšími osobami, abyste onemocnění nešířili dál a to i v případě, že nemáte žádné příznaky. Vyčkejte, až se Vám telefonicky ozve pracovník hygienické stanice, který s Vámi provede epidemiologické šetření (dotazy na Vaše kontakty apod.). Osobám, se kterými jste byl/a v posledních dnech v úzkém kontaktu, se hygienická stanice ozve také, a také ony budou muset jít na odběr. V izolaci budete po dobu, kterou určí Váš praktický lékař nebo hygienická stanice. Izolace se ukončuje v případě, že již nemáte žádné příznaky onemocnění. Minimální doba izolace je 10 dnů ode dne pozitivního odběru. Po uzdravení, až na specifické výjimky (například zdravotníci), již není třeba provádět opakovaný odběr a vyšetření.

Co mám dělat v případě, že je výsledek: NEGATIVNÍ

Je Vám nařízena karanténa (počet dní stanoví Váš praktický lékař, popřípadě hygienická stanice), což znamená, že musíte zůstat doma a vyhýbat se kontaktu s dalšími osobami. Onemocnění se může u Vás projevit i za delší dobu po kontaktu s nemocnou osobou. Jelikož se v tuto chvíli neví, zda jste se nakazil/a, je třeba karanténu poctivě dodržovat, aby se zamezilo případnému nevědomému šíření nemoci (onemocnění můžete šířit, i když se cítíte zdráv/a). Na konci karantény Vám bude opět proveden odběr a dále se bude postupovat dle výsledku testu a rozhodnutí praktického lékaře či hygienické stanice. Termín druhého odběru Vám stanoví praktický lékař či hygienická stanice, a to nejdříve 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivní osobou.

V případě nejasnosti volejte linku 1221

Vaší povinností je nahlásit pozitivní i negativní výsledek testu svému praktickému lékaři, který bude sledovat Váš zdravotní stav, vystaví Vám neschopenku a také bude plánovat další odběry nutné k ukončení karantény. V případě, že na sobě kdykoli po odběru zpozorujete příznaky (kašel, zvýšená teplota, bolesti hlavy, svalů či kloubů, ztráta čichu nebo chuti apod.), informujte telefonicky svého praktického lékaře a dohodněte se s ním na dalším postupu. Pokud dojde k vážnému zhoršení Vašeho zdravotního stavu, volejte Zdravotnickou záchrannou službu (telefon 155). Pokud je Váš výsledek pozitivní, předejte tuto informaci dispečerovi.

Celorepubliková informační linka 1221 slouží pro dotazy spojené s koronavirem.

Ve všední dny se dovoláte od 8.00 do 19.00 hodin, o víkendech od 9.00 do 16.30 hodin.

Operátoři linky 1221 Vám dají odpovědi na otázky z těchto oblastí: 1. Cestování, 2. Výsledky mých testů, 3. Zdravotní potíže, 4. Rizikový kontakt, 5. Karanténa, 6. Aktuálně platná mimořádná opatření.

Na lince zodpoví vaše dotazy proškolení medici. Střídá se jich víc než stovka.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví