Pozvánka na konferenci „Role a úkoly Policie ČR v prevenci kriminality na místní úrovni“

Ministerstvo vnitra si Vás dovoluje pozvat na konferenci „Role a úkoly PČR v prevenci kriminality na místní úrovni“, která se uskuteční dne 23. září 2020 od 10:00 hodin v Poslanecké sněmovně (Sněmovní 1, Praha 1, místnost č. J 205). Program konference naleznete v pozvánce.

Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 17. září 2020 do 12:00 hodin na e-mailovou adresu lucie.merinska@mvcr.cz.

Přihláška musí z důvodu bezproblémového vstupu do Poslanecké sněmovny zahrnovat tyto údaje: jméno, příjmení, organizace, kontaktní e-mail, číslo OP nebo datum narození.

Kapacita sálu je omezená. Přihlášeným bude následně zaslán finální program i bližší organizační informace.