Národní síť Zdravých měst zveřejnila aktualizovanou Metodiku hodnocení udržitelných měst

Nová verze metodiky, která v roce 2016 prošla významnou aktualizací, zohledňuje několikaleté zkušenosti s jejím praktickým využitím i aktuální mezinárodní trendy v hodnocení udržitelného rozvoje. V listopadu 2016 ji schválila Pracovní skupina Místní agendy 21 (MA 21). Na zpracování se, kromě autorského týmu Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM) a Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, podílela skupina čtyřiceti expertů napříč všemi tématy, v rámci nichž hodnocení probíhá. K praktickému uplatnění metodiky slouží také on-line systém auditů udržitelného rozvoje. Více informací.

Uvedené nástroje napomáhají implementaci strategických dokumentů jako Česká republika 2030 (více informací), Strategického rámce rozvoje veřejné správy, Koncepce podpory MA21 i celkově Agendy 2030 a SDGs v praxi územní veřejné správy v Česku.

 

Zdroj: Národní síť Zdravých měst ČR