Pětina nejbohatších obyvatel EU vydělává pětkrát více než pětina nejchudších

Podle Eurostatu v EU v roce 2015 existovaly značné nerovnosti v rozdělení příjmů: 20 % populace s nejvyšším ekvivalizovaným disponibilním příjmem měla 5,2 krát vyšší příjem než 20 % populace s nejnižšími příjmy. 

Tyto rozdíly se značně lišily v jednotlivých zemích EU, méně než čtyřnásobný rozdíl v příjmech mezi uvedenými skupinami na protilehlých stranách příjmového spektra byl na Slovensku, v České republice, Finsku, Slovinsku, Švédsku, Nizozemsku a Belgii, naopak šestinásobný a vyšší byl rozdíl mezi příjmy nejchudších a nejbohatších v Portugalsku, Estonsku, Lotyšsku, Řecku, Španělsku, Bulharsku a Litvě, nejvyšší pak v Rumunsku, kde podle Eurostatu dosahoval 8,3 násobku.

 

Zdroj: Eurostat

 

(foto: pixabay.com)