NRZP navrhuje vyjmout z EET živnostníky s těžkým zrakovým postižením

Národní rada osob se zdravotním postižením současně upozorňuje na problémy, které lidem se zdravotním postižením přináší elektronická evidence tržeb (EET). Na NRZP ČR se obrátilo s žádostí o pomoc několik spolků sdružujících živnostníky s těžkým zrakovým postižením, kteří nemohou obsluhovat pokladny EET. Ty totiž nemají hlasový nebo hmatový výstup.

Jedná se o živnostníky, kteří poskytují různé služby, jako jsou masérské, čalounické, kartáčnické, ale jedná se také o profese hudebník, ladič klavírů, právník, překladatel a podobně.

Podle odhadu NRZP ČR se jedná asi o 1300 živnostníků, kterým zavedením EET od 1. 7. 2018 hrozí, že nebudou moci svoji živnost provozovat.

Podle NRZP by nejjednodušším řešením bylo využít odst. 4 § 12, zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který zmocňuje vládu nařízením stanovit další tržby, které jsou vyloučeny z evidence tržeb, jestliže by jejich evidování znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tato tržba plyne.

Tématem se bude na svém jednání zabývat také Vládní výbor pro zdravotně postižení občany, který se sejde 23. března 2017.

 

Zdroj: NRZP ČR

(foto: pixabay.com)