V podílu vysokoškoláků jsme stále pod průměrem EU

Česká republika patří k zemím s vysokým podílem středoškoláků. Vysokoškolsky vzdělaných lidí ale máme méně než Evropská unie. Zatímco v Česku má vysokoškolský titul zhruba pětina lidí ve věku 15 až 74 let, v EU je to zhruba každý čtvrtý. V roce 2017 u nás činil podíl lidí ve věkové skupině 15 až 74 let, kteří dosáhli vysokoškolského vzdělání, 20,0 %. To je o 7,9 procentního bodu víc než před deseti lety. Ve srovnání s unijním průměrem jde ale o 6,4 % schodek. „Nejvzdělanější obyvatelstvo žije v Praze. Vysokoškolským diplomem disponuje víc než 38 % obyvatel metropole. Jihomoravský kraj má 22,6 % vysokoškoláků. Naopak nejméně formálně vzdělané obyvatelstvo mají kraje Karlovarský a Ústecký,“ konstatuje Gabriela Strašilová z odboru statistiky trhu práce ČSÚ na základě výsledků Výběrového šetření pracovních sil.

Během posledního desetiletí se výrazně změnila vzdělanostní struktura obyvatel všech krajů. Mezi regiony s největšími rozdíly patří Praha, Středočeský a Jihomoravský kraj. Ve všech krajích se zvýšil podíl vysokoškoláků a klesl podíl osob se základním vzděláním.

Více informací naleznete v publikaci ČSÚ Trh práce (krajské srovnání) – 2017

 

Podíl vysokoškolsky vzdělaných osob z celkového počtu osob ve věku 15 a více let v krajích ČR, 2017, v %

Zdroj: ČSÚ – VŠPS

 

Zdroj: ČSÚ