V roce 2015 spáchalo sebevraždu více než 56 tisíc obyvatel EU

Z 5,2 milionu úmrtí v Evropské unii (EU) v roce 2015 bylo 56 200 (1,1 %) způsobeno úmyslným sebepoškozováním. Téměř 8 z 10 sebevražd (77 %) spáchali muži. Necelá třetina (31 %) všech sebevražd byla provedena ve věku 45 až 60 let. V absolutním vyjádření bylo nejvíce sebevražd v Evropské unii spácháno v Německu (10 200 úmrtí) a Francii (9 200), dále pak v Polsku (5 400), Spojeném království (4 700), Itálii (4 000) a Španělsku (3 600). V přepočtu na počet obyvatel byla v roce 2015 nejvyšší míra sebevražednosti v Litvě. Naopak nejnižší v Itálii, Kypru, Řecku. Nejnižší byla v Turecku, které není členem EU. V Česku v roce 2015 zemřelo v důsledku sebevraždy 1 416 osob (z toho 1 161 mužů), tj. o 206 méně než v roce 2011 (viz tabulka níže). Počet sebevražd v přepočtu na počet obyvatel byl v ČR vyšší než průměr pro EU. Na 100 000 obyvatel připadalo v ČR v roce 2015 celkem 13 sebevražd (v případě mužů 23 a žen 5 sebevražd na 100 tisíc obyvatel daného pohlaví). V EU připadalo na 100 tisíc obyvatel 11 dokonaných sebevražd. Česko je 14. zemí s nejvyšším počtem sebevražd v Evropské unii. Vyšší sebevražednost než v Česku je například ve Slovinsku, Maďarsku,  Chorvatsku, Rakousku, Francii nebo Polsku. Nižší je naopak například v Německo, Bulharsku, Slovensku, Španělsku nebo ve Spojeném království – viz tabulka níže.

 

Míra sebevražednosti* v zemích EU v roce 2015 (řazeno sestupně)

  Celkem Muži Ženy
Litva 30,28 56,25 10,09
Slovinsko 20,72 36,15 8,36
Lotyšsko 19,34 35,5 7
Maďarsko 19,03 32,58 8,78
Chorvatsko 17,32 29,01 8,31
Belgie 16,85 24,69 9,68
Estonsko 15,89 29,85 5,08
Srbsko 15,03 24,76 7,06
Rakousko 14,48 24,24 6,28
Polsko 14,24 26,2 3,7
Francie 14,14 23,42 6,28
Lucembursko 13,91 20,69 8,43
Finsko 13,46 21,26 6,2
Česko 13,24 23,11 4,76
Island 13,06 18,23 7,51
Švýcarsko 12,96 20,34 6,54
Švédsko 12,33 18,15 6,85
Norsko 11,71 15,95 7,53
Německo 11,67 18,61 5,93
Rumunsko 11,43 20,55 3,32
Nizozemí 11,28 16,01 6,93
Evropská unie 10,91 17,85 4,85
Portugalsko 10,38 16,75 5,53
Dánsko 10,21 14,62 6,11
Irsko 9,59 15,38 3,98
Bulharsko 9,33 15,71 4,02
Slovensko 9,19 16,66 2,98
Malta 7,64 11,89 3,27
Španělsko 7,51 11,93 3,73
Spojené království 7,35 11,52 3,41
Itálie 6,07 10,16 2,57
Řecko 4,69 7,87 1,84
Kypr 4,45 7,05 2,03
Turecko 2,18 3,48 1,01
  • Počet sebevražd na 100 000 obyvatel
    Causes of death – standardised death rate by residence [hlth_cd_asdr2]

 

Počet sebevražd v zemích EU v roce 2015 (řazeno sestupně)

Země Celkem Muži Ženy
Německo 10 166 7 470 2 696
Francie 9 154 7 014 2 140
Polsko 5 420 4 697 723
Spojené království 4 681 3 577 1 104
Itálie 3 989 3 105 884
Španělsko 3 604 2 681 923
Rumunsko 2 225 1 883 342
Nizozemí 1 941 1 341 599
Belgie 1 908 1 351 557
Maďarsko 1 870 1 391 479
Turecko 1 532 1 135 397
Česko 1 416 1 161 255
Rakousko 1 287 987 300
Švédsko 1 205 856 331
Portugalsko 1 132 803 329
Švýcarsko 1 101 812 289
Srbsko 1 064 795 269
Litva 891 721 170
Chorvatsko 747 548 199
Finsko 732 558 174
Bulharsko 682 523 159
Norsko 598 409 189
Dánsko 577 402 175
Řecko 529 422 107
Slovensko 480 399 81
Slovinsko 434 342 92
Irsko 425 335 90
Lotyšsko 388 307 81
Estonsko 203 166 37
Lucembursko 65 46 19
Island 41 30 11
Kypr 40 31 9
Malta 38 30 8
Evropská unie 56 229 43 147 13 063

Pozn.: Causes of death – deaths by country of residence and occurrence [hlth_cd_aro]

 

Počet sebevražd v České republice v roce 2011 až 2015

Rok Celkem Muži Ženy Muži (%)
2011 1 622 1 366 256 84%
2012 1 692 1 410 282 83%
2013 1 606 1 321 285 82%
2014 1 523 1 225 298 80%
2015 1 416 1 161 255 82%

 

Zdroj: Eurostat