Linka pomoci obětem domácího násilí funguje již 17 let

Před sedmnácti lety šokovala svět zpráva o útoku na světové obchodní centrum v New Yorku. A v tentýž den roku 2001 shodou okolností zahájila svůj provoz nonstop DONA linka. V době, kdy neexistoval zákona na ochranu před domácím násilím, otevřela tato linka dveře a nabídla pomocnou ruku všem ohroženým osobám.  Ty často poprvé mohly diskrétně hovořit o tom, co se u nich doma děje s proškolenými poradci. DONA linka se v roce 2015 transformovala na Linku pomoci obětem kriminality a domácího násilí. Ta má evropské číslo 116 006, je bezplatná v nepřetržitém provozu poskytuje informace, praktické rady a podporu všem volajícím. Dosud linku využilo 80 tisíc volajících. Provoz linky zajišťuje Bílý kruh bezpečí za finanční podpory Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva vnitra.

Linka 116 006 je evropským harmonizovaným číslem, které využívá stále více zemí EU, například Rakousko, Německo, Dánsko, Irsko, Chorvatsko, Nizozemsko. V ČR je registrována jako sociální služba dle zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění změn a doplňků: Sociální prevence – Telefonická krizová pomoc. Provozovatelem bezplatné telefonní linky 116 006 v České republice je Bílý kruh bezpečí, z. s.

Na telefonní linku 116 006 se mohou obrátit všechny osoby, které se cítí být obětí trestného činu, a to bez ohledu na to, zda trestný čin oznámily nebo neoznámily. Volat mohou oběti různých forem násilí (např. šikana, mobbing, bossing, hate crime) i při pouhém podezření, že jsou obětí některé z forem domácího násilí (fyzické, psychické, ekonomické, sociální aj.). Pomoc je určena i obětem nedbalostních trestných činů (např. dopravních nehod).

Na linku 116 006 mohou volat i pozůstalí nebo svědci všech trestných činů, kteří byli událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu a informace o svých právech a ochraně.

Více informací viz www.116006.cz a  Bílý kruh bezpečí, z.s.