Na Fóru rodinné politiky v Pardubicích byli oceněni neformální pečující i osobnosti podporující seniory

Fórum rodinné politiky se pod taktovkou MPSV letos konalo již potřetí, tentokrát v prostorách Univerzity Pardubice. Stejně jako v předchozích ročnících byla v rámci odborných workshopů diskutována stěžejní témata úzce související s rodinnou politikou. Tentokrát ale také v kontextu společenských a ekonomických dopadů probíhající pandemie COVID-19. Při příležitosti letošního ročníku předali zástupci MPSV také ocenění Pečující roku a Cenu Rady vlády pro seniory a stárnutí populace. Akce se vedle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) účastnila řada osobností z řad odborné veřejnosti, politiků, neziskových organizací, ale i firem a také zástupci krajů, měst a obcí.

„Těší mě, že se letos podařilo zorganizovat už potřetí odbornou konferenci Fórum rodinné politiky. Význam této akce roste a velmi ráda jsem se jí osobně opět zúčastnila. Letošní ročník byl však výjimečný. Vedle předání ocenění vítězům soutěže Pečující roku byla udělena i Cena Rady vlády pro seniory a stárnutí populace. Tento rok si zaslouží poděkování zejména ti, kteří pomáhali rodinám a seniorům v době koronavirové krize,“ uvedla ministryně Jana Maláčová.

“Dalo by se říci, že Alena Čápová, Josef Kaman a Dagmar Hirková jsou obyčejní lidé. Ale jejich život nabral směr, se kterým se vypořádali jako hrdinové. Alena se už 25 let se stará o svého manžela, přestože choroby mu přibývají a péče o něj je čím dál tím těžší. Josef v mládí po rozvodových tahanicích přišel o syna a jen náhodou se po letech dověděl, že má vnuka. Chlapeček se narodil s postižením a rodiče ho dali do kojeneckého ústavu. Přestože Josef sám není zdravý, vzal si vnuka do péče a obětavě se o něj stará. Dagmar všechnu svou energii vložila do péče o svého syna, který byl jako voják v roce 2012 těžce zraněn v Afghánistánu. I když to vypadalo, že zůstane navždy upoután na lůžko, díky matce udělal neuvěřitelné pokroky. Tyhle tři lidi spojuje obrovské odhodlání, vytrvalost a naděje. Ocenění Pečující roku získali Alena Čápová, Josef Kaman a Dagmar Hirková plným právem. Cenu Pečující roku předáváme na MPSV už podruhé. I letos přišla spousta dojemných příběhů a vybrat jen tři „vítěze“ bylo velmi těžké. Neformální pečující nejsou nepostradatelní jen pro ty, o které pečují, ale pro celou naši společnost. Dodávají nám odvahu a víru v „lidství“. Děkuji.”, uvedla Jana Maláčová na svém facebookovém profilu.

Cílem soutěže Pečující roku je ocenit konkrétní neformální pečující a ukázat na jejich zkušenostech a příbězích, že si zaslouží uznání společnosti a že na tuto situaci nejsou sami. Cena Rady vlády pro seniory a stárnutí populace byla udělena osobnostem, které se dlouhodobě a významně angažují v o podpoře seniorů a mezigenerační spolupráce.

V rámci celé akce se uskutečnilo 15 tematických workshopů a jeden hlavní politický panel. Témata byla vybrána tak, aby pokrývala celé spektrum aktuálních otázek rodinné politiky. Mezi tato témata patřila například: „Děti v digitálním světě“, „Jaké výzvy pro sociální, zdravotní a penzijní systém představuje stárnutí společnosti?“, „Život s autismem“, „Nastavíme funkční systém předškolního vzdělávání?“, „Děti mimo rodinu“ atd.

Cílem dvoudenní konference bylo podpořit soustavnou otevřenou debatu týkající se cílů a zaměření rodinné politiky v České republice. Politická reprezentace, státní správa, sociální partneři, vědecké  instituce,  neziskové  organizace,  reprezentanti  krajů,  měst a obcí, zástupci firem a podnikatelských subjektů a dalších aktérů aktivních v podpoře rodin v rámci workshopů představili svou činnost, diskutovali možná opatření a nové příležitosti a řešení pro výzvy rodinné politiky. Mezi ty největší patří dopady pandemie COVID-19 na rodiny, ale rovněž otázka proměny sladění pracovního a rodinného života, využívání práce z domova či vysoká nestabilita rodin spojená s nutností jasné strategie spolupráce školy, OSPOD, komunity a preventivní práce s rodinou až po otázku nastavení náhradní péče v ČR.

Kromě ministryně Maláčové se konference účastnili také např. předsedkyně správní rady nadace Krása pomoci Taťána Gregor Brzobohatá, předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody Danuše Nerudová, novinář David Klimeš, zástupci Ministerstva školství, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva zdravotnictví, poslanci a senátoři, představitelé samospráv a neziskového sektoru a přední odborníci a odbornice z oblasti demografie, sociologie, ekonomie, psychologie i pedagogiky.

Letošní Fórum rodinné politiky navštívilo přes 300 zájemců z řad odborné veřejnosti. Více informací naleznete na stránkách události.