Vyšlo třetí letošní číslo časopisu Demografie

Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Demografie (3/2020). Naleznete v něm například články o časování plodnosti v různých evropských státech, přehledový článek o populačním vývoji v České republice v roce 2019 nebo článek o odhadu počtu obětí pandemie španělské chřipky v českých zemích v letech 1918 až 1920. Podle výpočtů autora, kterým je Harald Salfellner, zahynulo v důsledku této pandemie na našem území pravděpodobně 44 až 83 tisíc osob. Celé číslo časopisu je zdarma ke stažení na stránkách ČSÚ,.

V úvodním článku třetího čísla 62. ročníku časopisu Demografie s názvem Odkladanie rodenia detí a neskorá plodnosť v európskom priestore se Branislav Šprocha a Vladimír Bačík zabývají vývojem časování plodnosti v různých evropských státech, přičemž vychází zejména z ukazatelů průměrného věku matky při narození (prvního) dítěte a koncentrace plodnosti.

V tradičním každoročním přehledovém článku Populační vývoj v České republice v roce 2019 jeho autoři (Jana Křesťanová a Roman Kurkin) popsali poslední trendy ve sňatečnosti a rozvodovosti, porodnosti, potratovosti a úmrtnosti. Nechybí kapitoly o vnitřní i zahraniční migraci a vývoji struktury obyvatelstva podle věku a rodinného stavu.

Harald Salfellner pomocí pěti metod konstruuje Odhad počtu obětí pandemie španělské chřipky v českých zemích v letech 1918 až 1920.

Tištěný časopis je možné zakoupit v prodejně ČSÚ v Praze.

 

Zdroj: ČSÚ