Den duševního zdraví: Roste spotřeba antidepresiv. Nejdražší je léčba schizofrenie

Přes 4,5 miliardy korun stála VZP v loňském roce léčba pacientů s vybranými duševními poruchami, je to nejvíce za poslední 3 roky. Stejně tak stoupl počet pacientů. Vloni trpělo duševními poruchami dvakrát více žen než mužů. Nejnákladnější byla léčba schizofrenie, na kterou padla částka přes 2,2 miliardy Kč. VZP tyto statistiky zveřejňuje v souvislosti se Světovým dnem duševního zdraví, který připadá na 10. října.

Od roku 2017 stouply náklady VZP na léčbu duševních poruch o 13,4 %, v roce 2019 byly celkem 4 527 878 000 Kč. Počet nemocných nějakou duševní poruchou vzrostl o 13 169, což jsou necelá 4 %. Většina pacientů trpěla neurotickými, stresovými a somatoformními poruchami (do této diagnózy patří např. různé fobie či stresové reakce).

Nejnákladnější byla pro VZP v loňském roce léčba schizofrenie, padlo na ni 2 291 898 000 Kč. Nejvíce peněžních prostředků bylo použito na úhradu antidepresiv.

Počet klientů VZP s vybranými duševními poruchami a náklady na léčbu za poslední 3 roky

Počet pacientů Náklady v tisících Kč
Rok 2017 2018 2019 2017 2018 2019
Schizofrenie 36 708 36 256 35 993 2045 374 2 164 684 2 291 898
Manická fáze 720 739 723 8 863 9 585 9 308
Bipolární afektivní porucha 6 726 6 790 6 804 156 479 162 786 169 417
Deprese 68 894 68 605 71 037 527 712 581 444 621 765
Perzistentní afektivní poruchy 3 352 3 315 3 288 16 815 18 203 19 286
Neurotické, stresové a somatoformní poruchy 203 131 204 458 212 476 1152 076 1 227 882 1 319 486
Syndromy poruch chování 18 376 19 093 20 755 84 365 90 433 96 718
Celkem 337 907 339 256 351 076 3 991 684 4 255 017 4 527 878

Počet klientů VZP s vybranými duševními poruchami za rok 2019 dle pohlaví

Rok Muži Ženy Celkem
Schizofrenie 17 450 18 543 35 993
Manická fáze 325 398 723
Bipolární afektivní porucha 2 798 4 006 6 804
Deprese 21 734 49 303 71 037
Perzistentní afektivní poruchy 1 187 2 101 3 288
Neurotické, stresové poruchy 67 438 145 038 212 476
Syndromy poruch chování 11 241 9 514 20 755
Celkem 122 173 228 903 351 076

V současné době negativně působí na duševní zdraví lidí převážně koronavirová krize a nastupující podzim. Je důležité si v této nelehké době udržet psychické zdraví. S tím samozřejmě úzce souvisí zdravý životní styl, který lze, na rozdíl od genetické výbavy, ovlivňovat. Samozřejmostí by měl být pohyb na čerstvém vzduchu, např. procházky, výběr správných potravin a dostatek pravidelného a kvalitního spánku, minimálně 7-9 hodin denně. A také si udržovat pozitivní mysl.