SZÚ: Očkování osob starších 85ti let vakcínami proti COVID-19

Státní zdravotní ústav (SZÚ) zveřejnil informace o možných nežádoucích účincích očkování proti COVID-19 u lidí starších 85 let. Klinické studie prokázaly velmi dobrou účinnost vakcín Comirnaty a Moderna u osob starších 65 let (přibližně 95 %). Do studií však bylo zahrnuto jen velmi málo osob starších 85 let a je tedy jen velmi málo dat ohledně účinnosti a bezpečnosti v této věkové skupině. Předpokládá se nicméně, že u osob nad 85 let budou účinnost i nežádoucí činky podobná jako u osob starších 65 let. Z důvodu předběžné opatrnosti by proto měl lidem starším 85 let očkování doporučit lékař na základě zhodnocení jejich zdravotního stavu a po konzultaci s ním a jeho rodinou.

Do klinických studií bylo zapojeno málo osob starších 85ti let

V současné době jsou v EU podmínečně registrované dvě vakcíny proti COVID-19, vakcína Comirnaty od společností BioNTec/Pfizer a vakcína od společnosti Moderna (obě jsou stejného typu, tzv. mRNA vakcíny). Klinické studie prokázaly velmi dobrou účinnost obou vakcín, a to přibližně 95 %, účinnost byla prokázána jak ve věkové skupině 18 až 65 let, tak u osob starších 65 let. Ve studiích však bylo zahrnuto jen velmi málo osob, které byly starší 85 let, je tedy jen velmi málo dat ohledně účinnosti vakcín v této věkové skupině. Protože však byla účinnost ve všech ostatních věkových skupinách podobná, předpokládá se, že u osob nad 85 let bude účinnost podobná jako u osob starších 65 let.

Podobně jako pro účinnost je u osob starších 85 let velmi málo údajů ohledně bezpečnosti, avšak předpokládá se, že nežádoucí účinky budou podobné jako u osob starších 65 let. Dále klinické studie nezahrnovaly osoby, které měly akutní nebo nestabilní onemocnění.

Nejčastější nežádoucí účinky únava, bolest hlavy, horečka nebo bolest svalů a kloubů

Mezi nejčastěji pozorované nežádoucí účinky obou vakcín proti COVID-19 patří bolest a zduření v místě vpichu, únava, bolest hlavy, horečka a zimnice, bolest svalů a kloubů. U vakcíny společnosti Moderna je navíc mezi nejčastějšími nežádoucími účinky uváděna také nevolnost, zvracení, zarudnutí v místě vpichu, zduření a bolest podpažních uzlin. Tyto reakce se objevují s frekvencí velmi častou, tzn. u více než 1 pacienta z 10 očkovaných. Jde o reakce, které patří mezi očekávané reakce prakticky všech vakcín. U většiny osob tyto nežádoucí účinky za několik dní odezní. Není však možné vyloučit, že tyto relativně běžné nežádoucí účinky, které nejsou vážnou komplikací pro zdravého člověka (např. horečka, nechutenství, zvracení a malátnost) mohou u závažně oslabených osob vést k závažnému zhoršení zdravotního stavu a následně i k úmrtí.

V Česku dosud nebyl zaznamenán žádný případ úmrtí ve spojitosti s očkováním proti COVID-19

Je možné, že časem spolu se zvyšujícím se počtem očkovaných a nahlášených podezření na nežádoucí účinky vakcín se mohou vyskytovat i úmrtí, u kterých bude přítomna časová souvislost s očkováním. Pokud se tak stane, budou všechny takové případy důkladně zhodnoceny, zda u nich existuje také příčinná souvislost mezi očkováním a úmrtím, protože nahlášený případ ještě automaticky neznamená, že skutečně popisuje nežádoucí účinek podezřelého léčivého přípravku.

V Norsku bylo dne 15.1.2021 nahlášeno 23 případů úmrtí u velmi křehkých osob starších 80 let v časové souvislosti s vakcinací proti COVID-19. 13 případů z nich bylo zkoumáno a ve všech případech šlo o pacienty, kteří měli závažné základní onemocnění. V České republice byl zatím nahlášen jeden případ závažného zhoršení zdravotního stavu u seniora ve věku nad 80 let a to 3. den po očkování proti COVID-19. Žádné úmrtí hlášeno nebylo.

O očkování osob starších 85ti let proti COVID-19 byste se měli poradit s lékařem

Z důvodu předběžné opatrnosti by měl lékař doporučit očkování pacientům starším 85 let na základě zhodnocení zdravotního stavu pacienta a po konzultaci s pacientem a s jeho rodinou. V klinických studiích bylo zahrnuto jen velmi málo pacientů starších 85 let.

Rozvaha lékaře, zda očkování proti COVID-19 konkrétnímu pacientovi doporučí, by měla zahrnovat zvážení, jak náchylný je pacient k závažným komplikacím při možném prudkém zhoršení zdravotního stavu. Rovněž u pacientů v terminálních stádiích onemocnění je třeba zvážit, zda pro ně očkování nebude znamenat nepřiměřenou zátěž.

 

Zdroj: Státní zdravotní ústav