Zanedbaná prevence onemocnění ledvin. Preventivní vyšetření absolvovalo nejméně pacientů nad 50 let za poslední 3 roky

V loňském roce absolvovalo preventivní prohlídku nejméně pacientů starších 50 let za poslední 3 roky. Negativní trend lze přisuzovat pandemii Covid-19. I přes výzvy lékařů, aby pacienti nezanedbávali své zdraví a na preventivní vyšetření docházeli, se jich v roce 2020 dostavilo na prohlídku přibližně o 100 tisíc méně než v roce 2019. Nemocné ledviny nebolí, z tohoto důvodu je prevence velmi důležitá.

Ledviny jsou párový orgán, který je pro lidský organismus životně důležitý. Jejich hlavní funkcí je očištění krve od odpadních látek, které se z těla vylučují močí.

O své zdraví se podle statistických dat starají víc ženy než muži. Čtyři z pěti lidí, kteří zdravotní prohlídku absolvovali, přitom podstoupili laboratorní vyšetření moči. Jednalo se o téměř 80 % z nich. Údaje zveřejnila Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) v souvislosti se Světovým dnem ledvin, který letos připadá na 11. března.

Novela vyhlášky o preventivních prohlídkách od října roku 2016 rozšířila obsah preventivních prohlídek u praktického lékaře o provedení laboratorního vyšetření sérového kreatininu a odhad glomerulární filtrace.

Vyšetření se má provádět od 50 let věku ve čtyřletých intervalech u pacientů, kteří trpí diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi. To jsou choroby, které mohou negativně ovlivňovat funkci ledvin.

Rizikovou skupinou jsou také pacienti, kteří mají nemoci ledvin v rodinné anamnéze.

Klienti VZP ve věku 50+, kteří absolvovali preventivní prohlídku a u kterých lékař indikoval laboratorní vyšetření moči

Pojištěnci s provedenou preventivní prohlídkou Pojištěnci s laboratorním vyšetřením moči Podíl pojištěnců s vyšetřením moči
Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem
2018 311 479 359 011 670 490 242 138 282 955 525 093 78,3 %
2019 314 254 363 917 678 171 250 230 293 183 543 413 80,1 %
2020 274 343 306 457 580 800 216 414 244 041 460 455 79,3 %

Nemocné ledviny nebolí, z tohoto důvodu je prevence velmi důležitá

Čím dříve je nemoc ledvin diagnostikovaná, tím je jednodušší je následná léčba a snižuje se i potenciální riziko přidružených nemocí. Začínající nemoc ledvin může odhalit právě laboratorní vyšetření moči a krve.

Pokud vznikne podezření na onemocnění ledvin, je pacient předán do urologické anebo nefrologické péče.

Pokud přeci jen dojde k poškození ledvin a selhání jejich činnosti, je životně důležité jejich funkci nahradit. K tomu je určena dialýza.

Počet klientů VZP, kteří musí podstupovat dialýzu ať už v dialyzačních střediscích nebo doma se v uplynulých třech letech pohybuje na úrovni 6 tisíc.

Dialýza v důsledku chronického selhání ledvin v letech 2018-2020*

2018 2019 2020
Počet pacientů 6 410 6 257 6 071
Celkové náklady v tis. Kč** 3 882 892 3 385 805 3 415 956
Průměrné náklady v tis. Kč 606 541 563

* Dialýza v důsledku chronického selhání ledvin v dialyzačním středisku a ve vlastním sociálním zařízení v letech 2018-2020. Rok 2020 ještě není zcela uzavřen.
** jen vybrané dialyzační výkony včetně ZUM, ZULP, bez dopravních výkonů

Ledviny jsou nejčastěji transplantovaný orgán. Loni ji podstoupilo 221 pacientů

Jednou z variant, jak obnovit funkci ledvin, je transplantace. Ledviny jsou vůbec nejčastěji transplantovaný orgán. Tento zákrok ovšem není vhodný pro všechny pacienty s jejich sníženou funkcí či selháním. V České republice v roce 2020 podstoupilo transplantaci ledvin celkem 221 klientů VZP ČR a náklady na jejich léčbu činily 152 milionů korun.

VZP svým klientům doporučuje, aby právě v době pandemie neopomíjeli preventivní vyšetření ledvin.

V době výskytu onemocnění Covid-19 je prevence onemocnění ledvin velmi důležitá, a to i když klienti nespadají do výše uvedených rizikových skupin a jsou mladší 50 let.

Je vhodné dodržovat obecná doporučení pro zdravý životní styl, nezapomínat na dostatečný příjem tekutin a chodit na preventivní prohlídky k praktickému lékaři.