Převzetí splátky důchodu na základě plné moci bude možné nejpozději do konce dubna. ČSSZ zveřejnila aktualizovaný vzor plné moci

I po skončení nouzového stavu dne 11. dubna 2021 bude možné na přechodnou dobu, avšak nejpozději do 30. dubna 2021, aby důchodci, kteří jsou staršího věku nebo mají oslabenou imunitu, mohli pověřit vyzvednutím důchodu vypláceného v hotovosti svého příbuzného nebo jinou důvěryhodnou osobu. Oznámila to na svém webu Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Současně zveřejnila aktualizovaný formulář plné moci. Tiskopis si můžete stáhnout zde.

Plná moc se předloží při přebírání splátky důchodu v pobočce České pošty. Zároveň tato plná moc platí jednorázově pouze pro konkrétní splátku důchodu (případně pro již dříve nevyzvednuté splátky) a po vyplacení důchodu se archivuje jako součást výplatního dokladu / výplatních dokladů.

Aktualizovaný tiskopis je zapotřebí použít již při výplatách dubnové splátky důchodů se splatností 12. Doporučujeme proto vyplnit tuto plnou moc včas.

Zmocnit k převzetí výplaty důchodu zmocněnce prostřednictvím plné moci je oprávněn pouze poživatel důchodu, který nemá jiného příjemce.

Česká pošta, s. p., při předložení plné moci ověří podle občanského průkazu totožnost zmocněnce za využití údajů uvedených na tomto formuláři. Podpis zmocněnce potvrzující převzetí důchodu a trvání podmínek pro jeho výplatu porovná s podpisovým vzorem na občanském průkazu.

Plná moc platí jednorázově pro konkrétní splátku důchodu / splátky důchodů a po vyplacení důchodu zmocnitele se stává součástí archivované části výplatního dokladu / výplatních dokladů.

Více informací.