Naděje dožití mužů na Vysočině klesla o devět měsíců, u žen o pět

V Kraji Vysočina se muž narozený v roce 2020 pravděpodobně dožije věku 75 let a 11 měsíců, což představuje pokles zhruba o 9 měsíců proti předchozímu období. Vyšší naděje dožití při narození u mužů byla v 8 krajích. Žena narozená v roce 2020 v Kraji Vysočina se pravděpodobně dožije 82 let a 4 měsíců, což je mezi kraji čtvrtý nejvyšší věk za Prahou, Královéhradeckým a Jihomoravským krajem, pokles proti předchozímu období činí zhruba 5 měsíců. Ukazují to údaje z dvouletých průměrů let 2019 a 2020.

Muž, který žije v Kraji Vysočina a v roce 2020 dovršil 65 let, se pravděpodobně dožije dalších 15 let a devíti měsíců, pětašedesátiletá žena již více než 19 let a sedm měsíců. I v této věkové kategorii je patrný nárůst, protože proti roku 2003 je u pětašedesátiletých zaznamenáno prodloužení naděje dožití o rok a šest měsíců u mužů a o dva roky a jeden měsíc u žen.

Naděje dožití (střední délka života) udává počet roků, kterých se pravděpodobně dožije osoba právě x–letá. Ukazatel se používá nejčastěji v podobě naděje dožití (střední délka života) při narození – tedy kolika roků se dožije osoba právě narozená.

Střední délka života se, kromě posledních dvou let, dlouhodobě zvyšuje. Od roku 2003 vzrostla v Kraji Vysočina u mužů o 3 roky a 1 měsíc a u žen také o 3 roky a 1 měsíc (v rámci ČR došlo ke zvýšení o 3 roky a 3 měsíce, resp. 2 roky a 9 měsíců).

Každý rok jsou Českým statistickým úřadem vydávány úmrtnostní tabulky, ze kterých lze vyčíst celou řadu důležitých informací. Podrobné úmrtnostní tabulky za Českou republiku a kraje jsou sestaveny s jednoletým věkovým intervalem, odděleně pro muže a ženy. S ohledem na vyloučení nahodilých výkyvů jsou krajské tabulky zpracovány vždy z podkladů dvou let.

Zdroj: ČSÚ