Nová databáze zpřístupní a zpřehlední sociální práci v Česku

Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo v rámci projektu Profíci II Databázi sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Ta zpřístupní a zpřehlední informace o dostupnosti konkrétní odborné pomoci, což ocení jak spolupracující profesionálové, tak ti, kteří odbornou pomoc potřebují. Cílem je vytvořit celorepublikovou mapu.

„Nová aplikace zpřístupní na jednom místě informace, které jsou veřejnosti sice dostupné už nyní, nicméně neuceleně. Veřejnosti budou informace k dispozici tak, aby bylo snadné vyhledávání konkrétních osob pro konkrétní cílovou skupinu v daném regionu. Veřejnosti se dostane k informacím o pokrytí České republiky sociálními pracovníky i pracovníky v sociálních službách, a to napříč všemi resorty,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

„Sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách při registraci vyplní jednoduchý formulář a zařadí se tak do databáze, která je součástí portálu ministerstva práce a sociálních věcí. Data uživatelů databáze jsou samozřejmě maximálně zabezpečena,“ dodává ředitel odboru sociálních služeb a sociální práce David Pospíšil.

V databázi je možné vyhledávat podle typu organizace a místa. Kromě toho je v ní možné zveřejnit i inzerát na pozici sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách, který splňuje zákonné kvalifikační předpoklady.

Další funkcí databáze je možnost podat žádost o uznání odborné kvalifikace sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách, jestliže byla kvalifikace získaná v jiné zemi EU, EHP nebo Švýcarsku.

Tato povolání jsou totiž v České republice regulovaná a k jejich výkonu je potřeba splňovat zákonem stanovené podmínky. Databáze také umožňuje podat žádost o vydání osvědčení o kvalifikaci sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách pro ty, kteří chtějí některé z těchto povolání vykonávat v zahraničí. Tím se osvědčení stává pro žadatele dostupnější.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR spuštěním databáze udělalo další důležitý krok pro zkvalitnění podmínek výkonu sociální práce v České republice a díky databázi samo navíc získá lepší přehled o aktuální dostupnosti odborné pomoci v konkrétních regionech. Do databáze se mohou registrovat i sociální pracovníci, kteří působí v jiných resortech, jako například spravedlnosti, vnitra, školství nebo zdravotnictví.

Databáze je dostupná na prostřednictvím portálu MPSV

Zdroj: MPSV