Důchodová ročenka 2020: Počet důchodců s exekucí a další údaje

Ke konci loňského roku (2020) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplácela důchod téměř 2,9 milionu osob v ČR. Do zahraničí byl vyplácen důchod necelým 100.000 důchodcům. Roční výdaje na důchody v roce 2020 činily 507,6 mld. Kč, v předchozím roce tyto výdaje dosáhly částky 459,3 miliardy korun.

Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění za rok 2020 obsahuje údaje o vyplácených, přiznaných a zaniklých starobních, invalidních a pozůstalostních důchodech nebo změnách mezi stupni invalidního důchodu.

Vybrané údaje uvádíme níže.

Základní údaje

Ukazatel Počet
Počet vyplácených důchodů*) 3 477 421
Počet vyplácených důchodů do ciziny*) 103 904
Počet důchodců*) 2 881 424
Počet důchodců v cizině*) 99 992
Počet došlých žádostí o důchod 196 910
Počet přiznaných důchodů 149 881

Počet důchodců podle druhu pobíraných důchodů (stav k 31. 12. 2020)

Muži Ženy Celkem
Starobní důchody (S) 566 629 616 029 1 182 658
Starobní důchody (SI) 37 615 37 485 75 100
Starobní důchody (SRN) 2 561 1 930 4 491
Starobní důchody (ST) 259 615 287 945 547 560
Starobní důchody (SD) 567 595 1 162
Poměrné starobní důchody (SR) 30 210 240
Starobní důchody vyplácené sólo (S-CELKEM) 867 017 944 194 1 811 211
Invalidní důchody 3. stupně (IT) 88 848 74 867 163 715
Invalidní důchody 2. stupně (ID) 37 560 38 279 75 839
Invalidní důchody 1. stupně (IP) 78 264 93 092 171 356
Invalidní důchody vyplácené sólo 204 672 206 238 410 910
Vdovské důchody vyplácené sólo (V-SÓLO) 0 20 327 20 327
Vdovské důchody v souběhu se starobním důchodem 0 497 763 497 763
Vdovské důchody v souběhu s invalidním důchodem 0 5 534 5 534
Vdovské důchody v souběhu (V-KOMB) 0 503 297 503 297
Vdovecké důchody vyplácené sólo (VM-SÓLO) 4 852 0 4 852
Vdovecké důchody v souběhu se starobním důchodem 91 505 0 91 505
Vdovecké důchody v souběhu s invalidním důchodem 1 195 0 1 195
Vdovecké důchody v souběhu (VM-KOMB) 92 700 0 92 700
Sirotčí důchody (D) 18 739 19 388 38 127
Celkem 1 187 980 1 693 444 2 881 424
Důchodci v cizině 99 992
Úhrn 2 981 416

Pozn.: Vysvětlivky k jednotlivým druhům důchodů a zkratkám viz níže.

Počet nově přiznaných důchodů v roce 2020

Muži Ženy Celkem
Starobní důchody (S) 28 384 16 813 45 197
Starobní důchody (SI) 3 485 4 040 7 525
Starobní důchody (SRN) 449 156 605
Starobní důchody (ST) 16 786 13 662 30 448
Starobní důchody (SD) 0 0 0
Poměrné starobní důchody (SR) 0 0 0
Starobní důchody (S-CELKEM) 49 104 34 671 83 775
Invalidní důchody 3. stupně (IT) 4 120 3 352 7 472
Invalidní důchody 2. stupně (ID) 2 142 1 713 3 855
Invalidní důchody 1. stupně (IP) 6 177 7 518 13 695
Vdovské důchody (V) 0 27 903 27 903
Vdovecké důchody (VM) 8 760 0 8 760
Sirotčí důchody (D) 4 421
Celkem 70 303 75 157 149 881#

Pozn.: Vysvětlivky k jednotlivým druhům důchodů a zkratkám viz níže.

Vývoj výdajů na důchody (v tis. Kč)

Rok Výdaje z toho na starobní důchody
2003 218 273 276 156 272 738
2004 226 883 064 163 025 907
2005 243 647 897 175 668 780
2006 261 463 875 188 948 637
2007 282 876 084 203 932 710
2008 305 535 974 222 104 621
2009 331 704 683 243 636 373
2010 340 161 856 265 985 460
2011 359 233 999 284 614 254
2012 367 863 588 295 140 264
2013 372 334 993 300 573 517
2014 376 406 471 305 668 390
2015 386 519 643 314 872 161
2016 394 466 960 321 069 742
2017 404 468 051 333 811 202
2018 423 678 150 351 235 093
2019 459 308 361 382 222 948
2020 507 630 947 411 284 618

Výdaje na důchody v roce 2020 (v tis. Kč)

Výdaje
Starobní důchody (S-CELKEM) 411 284 618
Invalidní důchody pro invaliditu 3. stupně (IT) 27 000 211
Invalidní důchody pro invaliditu 2. stupně (ID) 8 125 730
Invalidní důchody pro invaliditu 1. stupně (IP) 15 915 287
Vdovské důchody (V) 23 660 087
Vdovecké důchody (VM) 3 113 102
Sirotčí důchody (D) 3 840 357

Vývoj průměrné délky doby pobírání řádného starobního důchodu (v letech)

Rok zániku důchodu Muži Ženy Celkem
1970 11
1980 13
1990 16
2000 16,78 22,72 19,96
2001 17,42 23,18 20,56
2002 17,3 23,51 20,69
2003 17,64 23,97 21,14
2004 17,68 24,2 21,3
2005 17,98 24,55 21,67
2006 18,03 24,64 21,72
2007 18,04 25,01 21,98
2008 18,28 25,33 22,25
2009 18,56 25,74 22,64
2010 18,57 25,99 22,79
2011 18,64 26,27 22,96
2012 18,8 26,64 23,26
2013 18,92 26,9 23,5
2014 19 27,08 23,55
2015 19,09 27,53 23,97
2016 19,1 27,59 23,97
2017 19,23 27,89 24,22
2018 19,26 28,06 24,28
2019 19,31 28,22 24,37
2020 19,47 28,46 24,51

Pozn.: Neudává délku pobírání dalších typů starobních důchodů – SRN, SD, ST, SR, SI, SIN.

Vývoj průměrného věku dožití starobního důchodce (v letech)

Rok zániku důchodu Muži Ženy Celkem
1970
1980
1990
2000
2001
2002 77,06 79,49 78,39
2003 77,4 79,87 78,77
2004 77,42 79,95 78,83
2005 77,75 80,27 79,17
2006 77,83 80,31 79,22
2007 77,88 80,62 79,43
2008 78,11 80,9 79,68
2009 78,43 81,25 80,04
2010 78,5 81,49 80,2
2011 78,62 81,75 80,39
2012 78,84 82,11 80,7
2013 79,01 82,37 80,94
2014 79,15 82,56 81,07
2015 79,32 83,01 81,46
2016 79,41 83,1 81,53
2017 79,6 83,4 81,79
2018 79,67 83,58 81,9
2019 79,81 83,75 82,05
2020 80,04 84,04 82,28

Pozn.: Tabulka „Průměrná délka doby pobírání důchodu“ do roku 2017 udává délku při nerozlišeném důvodu zániku, od roku 2018 zachycuje délku pobírání pouze při zániku z důvodu úmrtí. Neudává délku pobírání dalších typů starobních důchodů – SRN, SD, ST, SR, SI, SIN.

Počet důchodců s exekuční srážkou v krajích (červen 2021)1

Kraj Počet důchodců
Jihočeský kraj 2 425
Jihomoravský kraj 4 234
Karlovarský kraj 1 879
Královéhradecký kraj 2 112
Liberecký kraj 2 455
Moravskoslezský kraj 6 134
Olomoucký kraj 2 499
Pardubický kraj 1 714
Plzeňský kraj 2 157
Hlavní město Praha 4 077
Středočeský kraj 4 845
Ústecký kraj 5 543
Kraj Vysočina 1 473
Zlínský kraj 1 815

1 Starobní důchody (muži a ženy celkem)

Zamítnuté žádosti o invalidní důchod v roce 2020

Kraj Neuznána invalidita nebo změna jejího stupně Nesplnění jiné podmínky Celkem
Hlavní město Praha 1 025 1 579 2 604
Středočeský kraj 1 375 366 1 741
Jihočeský kraj 750 183 933
Plzeňský kraj 767 237 1 004
Karlovarský kraj 460 172 632
Ústecký kraj 1 799 480 2 279
Liberecký kraj 679 170 849
Královéhradecký kraj 650 161 811
Pardubický kraj 824 128 952
Kraj Vysočina 704 91 795
Jihomoravský kraj 1 585 408 1 993
Olomoucký kraj 873 230 1 103
Zlínský kraj 774 140 914
Moravskoslezský kraj 2 389 657 3 046
Česká republika 14 654 5 002 19 656

Více informací najdete na webových stránkách ČSSZ v sekci Statistiky nebo čtvrtletně aktualizované sekci Otevřená data a v přiložené Statistické ročence z oblasti důchodového pojištění 2020.

_____

S = starobní důchod dle § 29 odst. 1 a 3 písm. a),
§ 74, § 76 a § 94 z. č. 155/1995 Sb. nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů, zahrnut i dů- chod SIN dle § 29 odst. 4 téhož zákona
SD = starobní důchod dle § 30 z. č. 155/1995 Sb. ve znění do 31. 12. 2009
ST = starobní důchod dle § 31 z. č. 155/1995 Sb.
SRN = starobní důchod dle § 29 odst. 2 a 3 písm. b)
z. č. 155/1995 Sb. nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
SR = poměrný starobní důchod dle § 26 z. č. 100/1988 Sb. ve znění do 31. 12. 1995
SI = starobní důchod vzniklý transformací invalidního důchodu v 65 letech věku dle § 61 a z. č. 155/1995 Sb. (příp. dle čl. II bodu 5 z. č. 306/2008 Sb.)
IT = invalidní důchod třetího stupně dle § 38 a § 39 odst. 2 písm. c) z. č. 155/1995 Sb. a čl. II bodu 8
z. č. 306/2008 Sb., zahrnut i důchod IM (tzv. invalidita z mládí) dle § 42 z. č. 155/1995 Sb. nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
ID = invalidní důchod druhého stupně dle § 38 a § 39 odst. 2 písm. b) z. č. 155/1995 Sb. a čl. II bodu 8 z. č. 306/2008 Sb.
IP = invalidní důchod prvního stupně dle § 38 a § 39 odst. 2 písm. a) z. č. 155/1995 Sb. a čl. II bodu 8 z. č. 306/2008 Sb.
V = vdovský důchod dle § 49 odst. 1 z. č. 155/1995 Sb. nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů VM = vdovecký důchod dle § 49 odst. 2 z. č. 155/1995 Sb. nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů
D, D-DĚTI = sirotčí důchod dle § 52 z. č. 155/1995 Sb. nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení