Rada Evropy vydala Průvodce procesem rozhodování o léčbě na konci života

Na konferenci pořádané Výborem pro bioetiku (DH-BIO), která se konala dne 5. května roku 2014 ve Štrasburku pod záštitou rakouského Předsednictví výboru ministrů Rady Evropy, byl představen Průvodce rozhodovacím procesem v situacích na konci života.  Průvodce se zaměřuje na etický a právní rámec rozhodování o péči na konci života, etické principy autonomie, beneficence a non-maleficence, princip ekvity (spravedlivého přístupu ke zdravotní péči), problematiku nepotřebné nebo nepřiměřené léčby, která by měla být omezena nebo ukončena a roli jednotlivých stran účastnících se procesu rozhodování (rodina, pečovatelé atd.).

Konference, na které byl průvodce představen a diskutován předními odborníky na oblast paliativní péče a medicíny, navazovala na symposium, které se konalo ve Štrasburku v listopadu 2010 (viz sborník příspěvků). Přednášky a příspěvky z konference je možné shlédnout ze záznamu zde.

Výbor Rady Evropy o bioetice (DH-BIO) zveřejnil návrh dokumentu o procesu rozhodování v situacích na konci života k veřejné konzultaci, která byla ukončena v dubnu 2013. Finální verze dokumentu je dostupná na stránkách Rady Evropy, viz Průvodce rozhodováním o léčbě v situacích na konci života (Guide on the decision-making process regarding medical treatment in end-of-life situations). Další informace o konferenci, řečnících a aktivitách Rady Evropy v této oblasti je možné nalézt na stránkách Rady Evropy.

 

Zpracoval: Petr Wija