Ostravská univerzita vydala publikaci Bydlení v kontextu chudoby a stáří

Publikace Dany Sýkorové, Gabriely Nytry a Ivy Tiché Bydlení v kontextu chudoby a stáří vznikla jako jeden z výstupů tříletého projektu Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity zaměřeného na podporu vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje. Projekt měl za cíl zúročit dosavadní zkušenost tzv. „seniorského“ týmu pracovníků FSS OU a rozšířit ho o nové pracovníky z řad mladých vědeckých pracovníků a studentů Ph.D. studia (tj. o „juniorský“ tým).

Publikace se zabývá tématy jako bydlení v kontextu individuálního a demografického stárnutí, stáří a chudoba, bydlení optikou gerontosociologie, sociální služby související s bydlením, dráhy bydlení seniorů atd.

Publikace je k dispozici ke stažení na stránkách Ostravské univerzity.

 

Zdroj: Ostravská univerzita