MPSV: Jak je to s příspěvkem na zaměstnávání osob 50 plus?

MPSV upozorňuje na některé zavádějící interpretace tiskové zprávy MPSV, kterou vydalo 30. července k tématu znevýhodnění padesátiletých osob na trhu práce. Média toto téma zaujalo, avšak vyznění některých reportáží nebo třeba jen nešťastně zvolený titulek podle MPSV vyvolaly i řadu rozporuplných reakcí a nebývalý tlak na pracovníky Úřadu práce ČR. MPSV v této souvislosti zveřejnilo upřesňující informace k podpoře osob 50 plus v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ).

Součástí aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) je podpora nových pracovních míst prostřednictvím poskytování příspěvků zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají uchazeče o zaměstnání, i uchazečům samotným. Jejich podstata spočívá, jednoduše řečeno, v tom, že pokud zaměstnavatel bude chtít přijmout na takové místo dlouhodobě nezaměstnaného uchazeče, může na základě uzavřené dohody získat od ÚP ČR příspěvek na mzdu včetně pojištění, které odvádí zaměstnavatel, nebo třeba příspěvek na vytvoření takového místa, a to zpravidla na 6–12 měsíců.

V řadě případů si zaměstnavatelé takové pracovníky, poté, co si je vyzkouší v praxi, ponechávají v pracovním poměru. Příspěvky jsou nicméně hrazeny ze státního rozpočtu a je nutné nakládat s nimi efektivně, účelně a hospodárně, nejsou nárokové.

Úřad práce ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou péči lidem, kteří mají z určitých důvodů problém s pracovním uplatněním. Z důvodu horší adaptace na změny trhu práce se jedná také o skupinu osob starších 55 let. Důležitou roli hrají v případě těchto klientů nástroje APZ. Nejčastěji využívanou je podpora jejich zaměstnávání prostřednictvím společensky účelných pracovních míst (SÚPM). Zaměstnavatelé, kteří se rozhodnou taková místa vytvořit, mohou dostat od ÚP ČR příspěvek na mzdové náklady jednoho zaměstnance max. do výše 15 tisíc Kč měsíčně, a to po dobu šesti měsíců až jednoho roku. V případě, že zaměstnají mladého člověka do 30 let nebo uchazeče nad 55 roků, může se částka vyšplhat až na 24 tisíc Kč. Maximální hranice stanoví centrálně Generální ředitelství ÚP ČR. Jednotlivé krajské pobočky ÚP ČR je mohou upravit podle konkrétní situace na konkrétním trhu práce.

V současné době je možné poskytnout příspěvek na dobu 6 – 12 měsíců. V rámci připravovaných legislativních změn počítá MPSV s prodloužením doby, a to v případě lidí starších 55 let, až na 24 měsíců. Záměrem je, aby opatření bylo účinné co nejdříve, ideálně v průběhu 1. kvartálu 2016. Je však nutné upozornit, že prodloužení doby poskytování příspěvku nebude plošné. Bude se jednat pouze o legislativní možnost, která bude ze strany ÚP ČR využívána v případech výrazného znevýhodnění podporovaných osob na trhu práce (zejména v oblastech postižených strukturální nezaměstnaností a v případech kumulace znevýhodnění na trhu práce, např. i osoby 50+), kdy je zřejmé, že podpořená osoba potřebuje ke stálé integraci na trhu práce delší podpory.

Příspěvky není možné poskytovat organizačním složkám státu a státním příspěvkovým organizacím. Jiné omezení nástroje aktivní politiky zaměstnanosti nemají, tj. je možné je poskytovat do všech oborů i regionů ČR.

 

Zdroj: MPSV