V důsledku lékových interakcí zemře zhruba 150 lidí ročně, otravám by bylo možné lépe předcházet

Podle odborných odhadů zemře v ČR v důsledku lékových interakcí zhruba 150 lidí ročně. Zdravotní komplikace způsobené nevhodnou kombinací léků jsou pro pacienty i zdravotnictví stále rostoucím problémem. Podle průzkumu agentury STEM/MARK z května 2015 se v nějaké podobě s nevhodnou kombinací léků u sebe nebo u blízkých a přátel setkala více než polovina obyvatel. Zprávu zveřejnil server Medical Tribune. Podle dat ČSÚ se počet náhodných lékových otrav zvýšil mezi roky 2004 a 2013 zhruba 2,4 násobně z 52 na 123 úmrtí (viz tabulka níže). V důsledku náhodné otravy alkoholem zemřelo v roce 2013 celkem 193 osob.

Podle statistiky zemřelých zveřejňované Českým statistickým úřadem se počet zemřelých v důsledku náhodné lékové otravy zvýšil mezi roky 2004 a 2013 zhruba 2,4 násobně z 52 na 123 úmrtí (viz tabulka níže). Pro srovnání počet evidovaných náhodných otrav alkoholem se ve stejném období zvýšil ze 147 případů na 193 případů (Zdroj: ČSÚ)

Tabulka č. 1 – Zemřelí na náhodnou otravu lékem v letech 2004-2013 (ČSÚ)

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
X40 Náhodná otrava neopiátovými analgetiky, antipyretiky a antirevmatiky a expozice jejich působení 2 4 2 5 4 5 2 1 5 1
X41 Náhodná otrava antiepileptiky, sedativy-hypnotiky, antiparkinsoniky, psychotropními léky a expozice, nezařazená jinde 5 12 12 19 10 21 23 31 43 58
X42 Náhodná otrava narkotiky a sychodysleptiky [halucinogeny] a expozice jejich působení, nezařazená jinde 9 11 9 5 10 15 7 7 12 21
X43 Náhodná otrava jinými léčivy působícími
na autonomní nervovou soustavu
a expozice jejich působení
1 –  2 1 2 2 1 2 3 4
X44 Náhodná otrava jinými a neurčenými léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami
a expozice jejich působení
35 24 17 14 22 27 19 20 31 39
  Celkem 52 51 42 44 48 70 52 61 94 123

 Zdroj: ČSÚ (Zemřelí podle seznamu příčin smrti, pohlaví a věku v ČR, krajích a okresech – 2013)

Počet sebevražd otravou lékem se v letech 2004-2013 snížil z 92 úmyslných lékových otrav v roce 2004 na 88 v roce 2013 (Zdroj: ČSÚ) – viz tabulka níže. Celkem bylo v roce 2013 evidováno 1 573 sebevražd bez ohledu na způsob provedení. V uvedeném období dosáhl počet sebevražd maxima v roce 2012, kdy bylo podle dat ČSÚ spáchalo sebevraždu 1 674 osob.

Tabulka č. 2 – Počet sebevražd otravou lékem v letech 2004-2013 (ČSÚ)

   

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

X60

Úmyslné sebeotrávení neopiátovými analgetiky, antipyretiky a antirevmatiky
a expozice jejich působení

8

4

9

8

8

5

6

4

3

X61

Úmyslné sebeotrávení antiepileptiky, sedativy-hypnotiky, antiparkinsoniky, psychotropními léky a expozice, nezařazené jinde

35

32

33

29

39

48

48

42

33

52

X62

Úmyslné sebeotrávení narkotiky
a psychodysleptiky [halucinogeny]
a expozice jejich působení, nezařazené jinde

5

5

7

7

6

6

8

2

9

6

X63

Úmyslné sebeotrávení jinými léčivy působícími na autonomní nervovou soustavu a expozice jejich působení

6

4

4

10

4

4

2

1

3

X64

Úmyslné sebeotrávení jinými a neurčenými léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a expozice jejich působení

38

47

41

43

36

35

34

35

30

24

 

Úmyslné otravy užitím léku celkem

92

92

94

97

93

98

98

84

72

88

Zdroj: ČSÚ

I přes to, že se většina lidí snaží si důležité informace ohlídat, uvítali by, kdyby měl lékař možnost provést okamžitou elektronickou kontrolu interakcí už při vystavení receptu. Přečíst celou zprávu.

Na problém upozornily média také v souvislosti s případy otravy paracetamolem – viz článek Po otravě paracetamolem zachránila muže unikátní transplantace jater (denik.cz)

 

 Zdroj: Medical Tribune, ČSÚ