ČSSZ vyplácí 86 tisíc důchodů do zahraničí, kromě Antarktidy na všechny kontinenty

K 30. červnu 2015 od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) dostávalo důchod 86 122 důchodců, žijících mimo ČR. Kromě Antarktidy jsou důchody vypláceny do všech kontinentů včetně exotických států, jako jsou například Seychely, Madagaskar, Portoriko nebo Fidži. Do USA vyplácí ČR celkem 2 863 důchodů, do Austrálie 2 227, do Kanady 3 662 a do Velké Británie 548. Do Francie 707, do Izraele 113 a do Ruska 9. Například do Iráku a Íránu vyplácí ČSSZ dva důchody. Tradičně nejvíce důchodů mířilo do sousední Slovenské republiky (28 087 důchodců), Německa (18 382) a Polska (14 303 příjemců). Počet důchodců, kterým ČSSZ zasílá důchody mimo Českou republiku, stále stoupá. Podmínkou výplaty důchodu do zahraničí je pravidelné předkládání tzv. „potvrzení o žití“. Musí být vlastnoručně podepsané důchodcem a podpis úředně ověřený.

Příjemce důchodu s výplatou na účet (v cizině nebo v ČR) předkládá ČSSZ potvrzení z vlastního podnětu a v časových intervalech, které si sám určí. Což může být čtvrtletně, pololetně nebo v jiném intervalu. Intervaly předkládání potvrzení v zásadě určují i intervaly výplaty důchodu. Důchod se vyplácí vždy zpětně, do konce měsíce, v němž bylo „potvrzení o žití“ doručeno ČSSZ. V praxi to znamená, že důchod je vyplácen tolikrát, kolikrát ročně klient potvrzení zašle. Např. pokud tak klient učiní dvakrát ročně, bude výplata důchodu za zpětné období provedena rovněž dvakrát ročně apod. Pro Slovensko platí i v tomto ohledu jiné pravidlo. Důchody jsou na účty klientů vypláceny měsíčně a oni musí potvrzení předkládat 4x ročně. K tomu je ČSSZ automaticky vyzve. Výplaty na adresu do Polska jsou zajišťovány měsíčně (bez potvrzení o žití), do ostatní ciziny kvartálně (potvrzení o žití 1x za rok).

 

Mezi prvních 10 zemí s největším počtem příjemců českých důchodů patří:

  1. Slovenská republika 28 087
  2. Spolková republika Německo 18 382
  3. Polsko 14 303
  4. Kanada 3 662
  5. Švýcarsko 3 226
  6. Spojené státy americké (USA) 2 863
  7. Rakousko 2 730
  8. Austrálie 2 227
  9. Bulharsko 2 059
  10. Řecko 1 879

 

Tabulka: Počty důchodců s bydlištěm v cizině a s nárokem na český důchod k 30. 6. 2015 podle států

Stát

Počet důchodců

Stát

Počet důchodců

Alžírsko

2

Makedonie

406

Andora

2

Malajsie

1

Argentina

5

Mali

1

Austrálie

2 227

Malta

6

Belgie

132

Maroko

1

Bělorusko

3

Mexiko

8

Bolívie

5

Moldavsko

17

Bosna a Hercegovina

124

Monako

1

Brazílie

14

Namibie

1

Bulharsko

2 059

Nizozemí

494

Černá Hora

41

Norsko

119

Dánsko

117

Nový Zéland

22

Dominikánská republika

2

Pákistán

1

Egypt

2

Panama

1

Estonsko

2

Paraguay

3

Etiopie

1

Peru

1

Fidži

1

Polsko

14 303

Filipíny

7

Portoriko

2

Finsko

23

Portugalsko

13

Francie

707

Rakousko

2 730

Chile

8

Republika Kosovo

2

Chorvatsko

273

Rumunsko

35

Indonésie

10

Rusko

9

Irák

2

Řecko

1 879

Írán

2

Seychely

1

Irsko

38

Singapur

1

Island

3

Slovenská republika

28 087

Itálie

283

Slovinsko

145

Izrael

113

Spojené arabské emiráty

2

Japonsko

19

Spolková republika Německo

18 382

Jihoafrická republika

54

Srbsko

312

Kamerun

2

Sýrie

1

Kanada

3 662

Španělsko

178

Kolumbie

1

Švédsko

1 371

Kostarika

6

Švýcarsko

3 226

Kuba

4

Thajsko

9

Kuvajt

3

Tunisko

2

Kypr

26

Ukrajina

548

Libanon

1

Uruguay

2

Lichtenštejnsko

6

USA

2 863

Litva

8

Velká Británie

699

Lotyšsko

5

Venezuela

5

Lucembursko

27

Vietnam

10

Maďarsko

189

Celkem

86 122

Zdroj: ČSSZ