Vernisáž výstavy “Uč se moudrým býti! Orbis pictus v běhu věků” (pondělí 2. září 2019)

V pondělí 2. září 2019 budou zahájeny Národní oslavy Jana Amose Komenského vernisáží výstavy “Uč se moudrým býti! Orbis pictus v běhu věků”. Výstava potrvá až do neděle 13. října 2019 (po – ne, 10:00 – 18:00 hod). Tato společná výstava Národního muzea (NM) a Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského (NPMK) (Valdštejnská 20 118 00 Praha 1) představí jedno z nejslavnějších děl Učitele národů, na které vzpomínal i Johann Wolfgang von Goethe. Oslavy se konají při 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského (2020) a zároveň 430. výročí jeho narození (2022). Výročí připomene řada vzpomínkových akcí. Kromě jiného vznikne rozsáhlá encyklopedie o životě a díle Jana Amose Komenského, jejímž cílem bude zprostředkovat zainteresované veřejnosti plastický obraz osobnosti v celé šíři jeho duchovního odkazu, seznámit zájemce s dobou, v níž žil a tvořil a poskytnout čtenáři alespoň základní představu o různých směrech a oblastech bádání o Komenského životě a díle. Dalším z projektů je mezinárodní výstava s názvem “Odkaz J. A. Komenského pro 21. století”, která bude připravena ve spolupráci se zahraničními muzejními organizacemi. Stálé expozice s tématem J. A. Komenského vzniknou v Uherském Brodě i v nizozemském Naardenu. Oslavy zahájí v Pantheonu Historické budovy Národního muzea za účasti ministrů, komeniologů a zástupců ambasád v České republice.

Do roku 2016 se Orbis pictus dočkal překladů do 19 jazyků a byl vydán ve 259 vydáních

Ilustrovaná učebnice Orbis sensualium pictus (Svět vnímaný v obrazech) je rozšířenou verzí Komenského starší učebnice Janua linguarum reserata (Brána jazyků otevřená). Je přelomová především tím, že při její tvorbě Komenský uplatnil svoji zásadu Schola ludus, tedy škola hrou. Obě učebnice naplňují Komenského zásadu, aby se všichni učili všechno. Spojnicí je autorova vize výuky cizího jazyka s výkladem o poznání světa. Učebnicí prostupuje Komenského zásada postupovat od jednoduchého ke složitějšímu: lidské činnosti jsou popsány od manuální práce k duševní, a tak jazyková výuka postupuje od jednoduchých vět k souvětím.

První vydání Orbis pictus vydal v Norimberku tiskař Michael Endter v roce 1658. Jednalo se o latinsko – německou verzi, později vycházely až pětijazyčné mutace. Výstava Uč se moudrým býti! Orbis pictus v běhu věků návštěvníkům představí vzácná vydání knihy ze 17. a 18. století a zároveň otevře svět každodenního života doby J. A. Komenského.

Orbis pictus se v průběhu 19. a 20. století dočkal mnoha zpracování. Na výstavě bude k vidění dodatek, který vytvořil Josef Váchal, nebo vydání v Braillově písmu. O jeho vznik je zasloužil Veljko Ramadanović, zakladatel Institutu pro slepé a hluché válečné invalidy, který se dnes nachází v bělehradském Zemunu. Komenského učebnice byla v 19. století inspirací učitelům, kteří začali vytvářet velkoformátové didaktické obrazy. Také ty budou na výstavě k vidění. Je to především soubor, který vytvořil Karel Slavoj Amerling v polovině 19. století.

Do roku 2016 se Orbis pictus dočkal překladů do 19 jazyků a byl vydán ve 259 vydáních. Nové překlady z posledních let dokazují, že jde o dílo stále živé, které se těší zájmu čtenářů. Komenského Svět v obrazech je světem, který neztrácí svou barvu.

Výstava v Národním muzeu bude slavnostně zahájena v pondělí 2. září a potrvá až do neděle 13. října 2019 (po – ne, 10:00 – 18:00 hod.)

Odkazy

 

Zdroj: MŠMT ČR, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Wikipedia.org

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.