Analýza výzkumu rehabilitace a integrace na trhu práce

Evropská pracovní síla stárne. Zejména starší pracovníci jsou vystaveni riziku předčasného invalidního důchodu a dlouhodobé nemocnosti, což sebou nese značné náklady. Cílem publikace je poskytnout aktuální shrnutí poznatků týkajících se pracovní rehabilitace a návratu na trh práce. Analyzuje současné poznatky o účinnosti intervencí a zkoumá faktory, které jsou základem úspěšné a udržitelné rehabilitace a reintegrace. Stáhnout publikaci. Více informací.