European Policy Brief: Intergenerational Linkages in the Family

Policy brief (stáhnout) představuje nové poznatky z projektu “Families And Societies” o roli legislativy a politik při utváření genderových vztahů a vzájemné podpory v rodinách, o způsobu, jakým se “sendvičová generace” v různých zemích stará o své starší rodiče, transfery od stárnoucích rodičů k dospělým dětem a naopak a do jaké míry finanční krize ovlivnila mezigenerační podporu v rodinách. Více informací.