Eurostat: Nejvíce učitelů-mužů na základní škole je v Dánsku a Řecku

V roce 2014 bylo v EU 2,1 milionu učitelů / učitelek základních škol (v ČR 27,3 tisíc). Ženy tvořily 85 %, v ČR 93 %. Ve středních školách učilo v EU 3,6 milionu učitelů / učitelek, z nichž ženy tvořily téměř dvě třetiny (64 %), v ČR to bylo 66 tisíc (67,5 % byly ženy)Téměř 40 procent středoškolských učitelů starších 50 let (v ČR 41 %). Viz zpráva Eurostatu.