Muži a násilí v České republice

Podle dokumentu “Muži a násilí v České republice” tvoří více jak 85 % pachatelů trestné činnosti, u sexuálně motivovaného násilí (na ženách i dětech) jsou pachateli dokonce ve více jak 90 % případů. Dokument zpracovala Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

 

Zdroj: vlada.cz

 

(foto: pixabay.com)