Eurofound: Genderové rozdíly v zaměstnanosti: výzvy a řešení

Publikace Eurofoundu s názvem “The gender employment gap: Challenges and solutions” (stáhnoutse zabývá hlavními charakteristikami a důsledky genderových rozdílů v účasti na trhu práce. 

Celkové náklady nižší zaměstnanost žen podle této publikace v roce 2013 představovaly 370 miliard EUR, tj. 2,8 % HDP Evropské unie. Více informací.

 

Zdroj: Eurofound