Příjemci rodičovského příspěvku v roce 2010 a 2015 – ženy a muži

V roce 2015 pobíralo rodičovský příspěvek celkem 277 413 osob, z toho bylo 5 156 mužů (1,9 %). Před pěti lety (v roce 2010) rodičovský příspěvek pobíralo necelých 337 tisíc osob, z toho muži tvořili 1,6 % (5 446 mužů). Nejvyšší podíl mužů mezi příjemci rodičovského příspěvku byl v roce 2015 v hl. městě Praze (2,4 %) a v Karlovarském kraji (2,2 %). Rodičovský příspěvek je dávkou státní sociální podpory při péči o nejmenší děti v rodině. Nárok na něj má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině. Příspěvek je možné čerpat až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do čtyř let věku dítěte.

 

(trvalé bydliště příjemce) 2010 2015
ženy muži celkem ženy muži celkem
Hl. město Praha 36 590 653 37 243 33 098 806 33 904
Středočeský kraj 42 454 586 43 040 36 630 622 37 252
Jihočeský kraj 19 810 273 20 083 16 326 284 16 610
Plzeňský kraj 17 734 274 18 008 14 072 222 14 294
Karlovarský kraj 10 081 228 10 309 7 028 161 7 189
Ústecký kraj 27 493 456 27 949 21 020 426 21 446
Liberecký kraj 14 590 223 14 813 11 319 177 11 496
Královéhradecký kraj 17 387 262 17 649 13 870 210 14 080
Pardubický kraj 15 999 221 16 220 13 161 206 13 367
Kraj Vysočina 15 650 172 15 822 12 724 159 12 883
Jihomoravský kraj 36 096 465 36 561 30 938 456 31 394
Olomoucký kraj 19 929 290 20 219 15 819 258 16 077
Moravskoslezský kraj 38 232 683 38 915 29 702 509 30 211
Zlínský kraj 17 250 219 17 469 13 755 189 13 944
Ostatní 2 219 441 2 660 2 795 471 3 266
Celkem ČR 331 514 5 446 336 960 272 257 5 156 277 413

 

(trvalé bydliště příjemce) 2010 2015
podíl mužů podíl mužů
Hl. město Praha 1,8% 2,4%
Středočeský kraj 1,4% 1,7%
Jihočeský kraj 1,4% 1,7%
Plzeňský kraj 1,5% 1,6%
Karlovarský kraj 2,2% 2,2%
Ústecký kraj 1,6% 2,0%
Liberecký kraj 1,5% 1,5%
Královéhradecký kraj 1,5% 1,5%
Pardubický kraj 1,4% 1,5%
Kraj Vysočina 1,1% 1,2%
Jihomoravský kraj 1,3% 1,5%
Olomoucký kraj 1,4% 1,6%
Moravskoslezský kraj 1,8% 1,7%
Zlínský kraj 1,3% 1,4%
Ostatní 16,6% 14,4%
Celkem ČR 1,6% 1,9%

 

Pro nárok na příspěvek při péči o dítě mladší dvou let platí určitá omezení docházky do zařízení péče o děti, aby byla podmínka celodenní péče splněna:

  • dítě mladší dvou let může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku maximálně 46 hodin v měsíci,
  • dítě může pravidelně navštěvovat léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro zdravotně postižené předškolní děti maximálně čtyři hodiny denně,
  • dítě se zdravotním postižením může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku maximálně šest hodin denně,
  • dítě, jehož osamělý rodič nebo oba rodiče jsou závislí na pomoci jiné osoby ve stupni III nebo IV, může pobírat nepojistné dávky navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku nejvýše čtyři hodiny denně.

Příjmy rodiče se při posuzování nároku na příspěvek nesledují. Rodič může být při pobírání rodičovského příspěvku výdělečně činný, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou. O rodičovský příspěvek může rodič požádat na kontaktním pracovišti příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR prostřednictvím žádosti podané na předepsaném tiskopise, který je k dispozici na pobočkách Úřadu práce ČR nebo v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. O případném odvolání rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

(zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře)

Zdroj: MPSV (viz Slovník sociálního zabezpečení)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.